Mesto Trnava

Vernisáž k výstave Migrujúca architektúra

Migrujúca architektúra je nový výstavný projekt v Galérii Výklad, ktorý sa uskutoční 19. apríla o 19.00 hod. na Hlavnej ulici 8 v Trnave. Kurátorom výstavy je Peter Molari.

Autor Martin Kochan sa vo svojej tvorbe venuje verejnému priestoru a jeho rozličným aspektom. Predmetom jeho záujmu sú sídliská a ich architektúra, čo deklaroval aj vo svojich prácach ako Antimonument (2007), Šarkan (2013) alebo Nehistorické jadro Banskej Štiavnice (2015). Rozličným spôsobom intervenuje do tohto prostredia, čím vytvára ironické parafrázy, alebo reaguje na aktuálne spoločenské problémy.

Moja práca pokračuje v kontextoch tvorby, v ktorej sa venujem priestoru sídliska a jeho typickej architektúre panelových domov. Po desiatich rokoch od svojej práce Antimonument prinášam do centra znovu fragment paneláku, tento raz už zatepleného. Ide o časti architektúry zo susediaceho mesta Hlohovec, ktoré sem symbolicky vmigrovali. Tam plnia nosnú funkciu a umožňujú peším prechádzať pod panelákom. Ich symbolickým prenosom za sklo galérie sledujem ako autor estetickú hru zatepľovania, ktorá sa rozohráva medzi dvoma susediacimi mestami. Ide o site specific dielo pre toto konkrétne miesto v architektúre, ľudovo nazývané  Pod stĺpami.“ (Martin Kochan)

 

19.4.2017 15:08

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?