Mesto Trnava

Vo štvrtok sa na radnici uskutoční pracovný seminár zameraný na verejné obstarávanie

Únia miest Slovenska v spolupráci s Mestom Trnava organizuje 11. októbra 2018 pracovný seminár s názvom Verejné obstarávanie, aktuálne problémy a navrhované riešenia. Stretnutie sa uskutoční o  9.30 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici.

Cieľom je zhodnotenie súčasného stavu, výmena informácií a predovšetkým diskusia o ďalšom postupe s ohľadom na pripravovanú novelu zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu samosprávy. Seminár s účasťou zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie, poradenských a konzultačných spoločností a dodávateľov je určený pre odborných pracovníkov miest, politikov zaoberajúcich sa danou problematikou na miestnej úrovni i expertov spolupracujúcich s organizátormi.

Rámcový program:

  1. Otvorenie (Peter Bročka, primátor Trnavy)
  2. Problémy miest pri VO a možné riešenia (Peter Kubovič, MsÚ Trnava)
  3. Pripravovaná novela ( zástupca ÚVO)
  4. Praktické skúsenosti s elektronizáciou VO (Matej Marcin, eBIZ Corp, s.r.o.)
  5. Pohľad dodávateľa (SACE)
  6. Nové trendy a výzvy vo verejnom obstarávaní (Milan Galanda, ÚMS)
  7. Diskusia
  8. Závery a odporúčania (P. Kubovič, M. Galanda)

10.10.2018 14:02

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?