Mesto Trnava

Výdaj jódových profylaktík

Mesto Trnava oznamuje občanom, že od 16. do 20. októbra 2017 od 23. do 27. októbra 2017 sa uskutoční výdaj nových jódových profylaktík. Výdajné miesto bude na Hlavnej ulici 8 v bývalom obchode odevov „Pod stĺpami“ v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h.

Profylaktiká sa budú vydávať na základe predloženého občianskeho preukazu, prevzatie sa potvrdí podpisom. Občania môžu prevziať profylaktiká aj pre svojich rodinných príslušníkov, zároveň je na mieste možno odovzdať staré profylaktiká z roku 2012.

Obyvateľstvu žijúcemu na ohrozenom území sa vydá profylaktikum jodid draselný v nasledujúcich množstvách:

Kategória

Počet tabliet/osoba

Uloženie profylaktík

do 12 rokov

2 tablety
(2 dávky)

1 dávka = 1 tbl domov
1 dávka = 1 tbl dávka vydaná materským a základným školám

12 – 15 rokov

4 tablety
(2 dávky)

deti zo základných škôl (od 12 do 15 rokov)
1 dávka = 2 tbl domov
1dávka  = 2 tbl vydaná základnej škole

nad 15 rokov

4 tablety
(2 dávky)

dospelí (od 15 rokov)
1 dávka  = 2 tbl domov

1 dávka . = 2 tbl na pracovisko (týka sa tiež žiakov stredných škôl, vysokých škôl…)

nepracujúci dôchodcovia, nezamestnaní …

2 dávky = 4 tbl domov

 

Po uvedenom termíne si môžu občania tablety vyzdvihnúť v pracovných dňoch počas úradných hodín na Mestskom úrade v Trnave (Trhová 3) u Informátora, prípadne na radnici (Hlavná 1) aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

11.10.2017 12:54

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?