Mesto Trnava

Vyhodnotenie Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2016

Pilotný ročník trnavského participatívneho rozpočtu došiel do finále. Posledným bodom naplánovaným na tento rok po realizácii projektov bola evaluácia, čiže vyhodnotenie, ako sa nám počas roka darilo, aké boli naše úspechy, ale aj úskalia, ktoré sme museli prekonávať.

Vyhodnotenie PR pre Trnavu 2016 sa uskutočnilo vo štvrtok 15. decembra 2016 o 17.00 h v obradnej sieni radnice. Pozvaní boli občianski koordinátori jednotlivých projektov, vedenie Mesta Trnavy i členovia Kancelárie pre participáciu. Stretnutie viedol Peter Nedoroščík z občianskeho združenia Utopia, s ktorým trnavská samospráva na participatívnom rozpočte spolupracuje.


Koordinátori participatívnych projektov z radov občanov za rok 2016 s vedením mesta a členmi Kancelárie pre participáciu

Z celkového počtu pätnásť projektov v tomto ročníku sa podarilo zrealizovať štrnásť. Pätnástym projektom bola Revitalizácia Slovanskej ulice, kde sme narazili na problém s majiteľmi pozemkov, keďže uvedená lokalita nepatrí do vlastníctva mesta. Napriek snahe zo strany samosprávy i osobnej intervencii primátora Petra Bročku sa nepodarilo s jednotlivými majiteľmi pozemkov dohodnúť. Zvyšných štrnásť úspešne zrealizovaných projektov však svedčí o vydarenom ročníku, ktorý priniesol mnoho poznatkov a skúseností, z ktorých budeme vychádzať na budúci rok.

Pripomeňme, že prvý ročník Participatívneho rozpočtu pre Trnavu sa začal 26. februára 2016 verejným stretnutím občanov. Viac než sto z nich sa ďalej pravidelne stretávalo a vytvorilo šesť participatívnych komunít (Deti a rodina, Doprava, Seniori, Kultúra, Verejný priestor a Zeleň). Z ich nápadov vzišlo uvedených pätnásť projektov, o ktorých rozhodovali občania v hlasovaní i samotní koordinátori (autori projektov) vo verejnom zvažovaní. Výsledkom bol výber deviatich projektov, ktoré získali najviac hlasov. Na návrh primátora Trnavy však mestské zastupiteľstvo v aktualizácii rozpočtu mesta schválilo navýšenie sumy na projekty z pôvodných 20 000 eur na 39 500 eur, vďaka čomu mohlo byť zrealizovaných všetkých pätnásť.

Na štvrtkovom slávnostnom vyhodnotení sme predstavili všetky uskutočnené projekty. Ich autori mali možnosť zhrnúť svoje dojmy a postrehy z niekoľkomesačnej práce a poskytnúť spätnú väzbu o tom, ako sa im spolupracovalo so zamestnancami Mestského úradu v Trnave, ktorí boli zodpovední za realizáciu jednotlivých projektov. Ako zdôraznil Peter Nedoroščík, išlo o prvú príležitosť pre občanov vstúpiť do procesov samosprávy a zúčastniť sa rozhodovania o tom, ako sa použije časť verejných zdrojov.

Na budúci ročník Participatívneho rozpočtu pre Trnavu schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom decembrovom rokovaní čiastku 50 000  eur. Veríme, že záujem občanov o participáciu bude stúpať a opäť spolu vytvoríme skvelé projekty, ktoré zlepšia život v Trnave pre nás všetkých.

Projekty Participatívneho rozpočtu pre Trnavu realizované v roku 2016:

Mobiliár mestskej promenády (koordinátorka Anna Šimončičová)

Poradenstvo a sprevádzanie rodín v ťažkej životnej situácii (kordinátorka Kristína Königová)

Vedomá Trnava (koordinátor Jakub Vríčan)

Tančiareň pre seniorov (koordinátorka Žela Ondrušková)

Tajuplná Trnava (koordinátorka Marta Jašureková)

Sídliskový kontajner na separáciu bioodpadu (koordinátor Ondrej Gerula)

Revitalizácia átria v malometrážnych bytoch (koordinátorka Mária Masaryková)

Petangové ihrisko (koordinátor Igor Cvik)

Vodorovné vyznačenie cyklochodníka na Trstínskej ceste (koordinátor Bohuslav Lenghardt)

Ovocná oáza na ZŠ s MŠ Vančurova (koordinátorka Petra Psotová)

Komunitný park v Modranke (koordinátor Juraj Šarmír)

Plochy pre street art a graffiti (koordinátor Peter Svinčák)

Vyvýšené záhony pre deti v MŠ Čajkovského (koordinátorka Michaela Rakúsová)

Deti píšu deťom príbehy (koordinátor Pavol Vančo)

19.12.2016 14:03

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?