Mesto Trnava

Vyhodnotili sme tri výtvarné súťaže na ekologické témy

Mesto Trnava vyhlásilo súťaž v oblasti ekológie a životného prostredia pre žiakov materských a základných škôl v pôsobnosti samosprávy. Účastníci mali možnosť zvoliť si jednu z troch tém a vybrať si ľubovoľnú výtvarnú techniku od kresby či maľbu cez koláž až po grafiku, prípadne vytvoriť malý projekt.

Súťažné diela boli vyhodnotené a víťazi odmenení vecnými cenami.

Víťazmi súťaže Triedim odpad sa stali:

1. miesto: Barbora Micháleková IV. A. ZŠ a MŠ Ivana Krasku

2. miesto: Samko Šintál, MŠ Jiráskova

3. miesto: Kolektív triedy A MŠ Teodora Tekela

V súťaži boli na ďalších miestach ocenení:

Kolektív MŠ L. van Beethovena
Milicka Vojteková, MŠ Spartakovská
Terezka Kiripolská, MŠ Spartakovská  

Víťazmi súťaže Voda pre život sa stali:

1. miesto: Jakub Podhorský, MŠ Jiráskova

2. miesto: Chantal Fabiánová, ZŠ a MŠ K. Mahra

3. miesto: Trieda 2. B, ZŠ a MŠ K. Mahra

V súťaži boli na ďalších miestach ocenení:

Katarína Uváčková, ZŠ a MŠ K. Mahra
Katarína Bajzíková, ZŠ a MŠ K. Mahra
Trieda 1. B., ZŠ a MŠ Nám. SUT
Nina Sobotková, ZŠ a MŠ I. Krasku 29
Filip Štrbka, ZŠ a MŠ Nám. SUT
Samuel Streit, ZŠ a MŠ K. Mahra
Tomáš Bartok, ZŠ a MŠ Spartakovská
Lotka Šimončičová, ZŠ a MŠ K. Mahra
Emma Jánošková, ZŠ a MŠ K. Mahra
Timea Polakovičová, ZŠ a MŠ K. Mahra
Anita Kalivodová, ZŠ a MŠ Spartakovská
Lucka Farkašová, MŠ Jiráskova

Víťazmi súťaže Adaptácia na klimatické zmeny sa stali:

1. miesto: kolektív 8. B Základnej školy s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava

2. miesto: Linduška Drozdová a Končitíková, Materská škola Botanická 12, Trnava
2. miesto: Emka Remišová, Materská škola Botanická 12, Trnava
2. miesto: Eliška Čačalová, Materská škola Botanická 12, Trnava

3. miesto: Natália Hrušková, 1. A, Základná škola s materskou školou, Námestie Sl. uč. tovarišstva 15
3. miesto: Tamarka Branická, 1. A, Základná škola s materskou školou, Námestie Sl. uč. tovarišstva 15

Cieľom súťaže bolo okrem iného podporiť a prebudiť u žiakov záujem o environmentálne a ekologické projekty. Blahoželáme víťazom, ďakujeme však všetkým zúčastneným, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže so svojimi výtvarnými prácami.

20.12.2016 14:44

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?