Mesto Trnava

Výluka v železničnej stanici Trnava

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od 5. marca do 7. septembra 2018 realizujú výlukové práce v ŽST Trnava. V rámci tejto výluky sa v uvedenej ŽST realizuje rekonštrukcia koľají č. 103, 105, výhybky č. 15 a nástupišťa č.2. Práce sa vykonávajú dodávateľským spôsobom. Počas výlukovej činnosti je popri pracovnom mieste zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50km/h. Počas výluky preto môže dôjsť k miernemu meškaniu vlakov.
ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác, a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

TLAČOVÁ SPRÁVA ŽSR

5.3.2018 13:52

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?