Mesto Trnava

Za likvidáciu divokých skládok platíme všetci. Aj tí, ktorí poctivo separujú a využívajú služby zberných dvorov

Na likvidáciu divokých skládok je v tohtoročnom rozpočte mesta vyčlenených 50 tisíc eur. Rovnaká suma bola na tento účel určená aj v uplynulých rokoch. Už dnes je isté, že peniaze, za ktoré by mestská samospráva mohla vymeniť na niektorej školskej budove starú strechu za novú, zrekonštruovať detské ihrisko, vysadiť 400 stromov či vymeniť pokrčený asfalt na križovatke za nový odolný cementobetónový povrch, do konca roka všetky skončia na smetisku. Presnejšie povedané, mesto ich opäť musí minúť na upratanie odpadu, ktorý na mnohých miestach Trnavy opakovane hromadia najmä samotní Trnavčania. Desaťtisíc eur bude tento mesiac stáť len odstránenie dvoch chronických skládok pri zberných dvoroch na Cukrovej a Mikovínyho ulici.

Na území mesta je však nelegálnych smetísk oveľa viac. „Ide zväčša o tie isté krízové miesta. Dnes ich vyčistíme, zajtra tam pribudne ďalší odpad. Je to začarovaný kruh,“ hovorí Dominika Slezáková z odboru dopravy a komunálnych služieb mestského úradu.
Čierne skládky nájdeme napríklad v zeleni za supermarketom na Clementisovej ulici, pri železničnej trati na Prednádraží, v staničnom parku, na sídlisku Linčianska pri parovode, na ihriskách a v podchodoch, na rôznych miestach sídliska Hlboká vrátane parku a hájika známeho ako Agátka, či pri výmenníkovej stanici a v zeleni Na hlinách. Podobne to vyzerá aj na ihriskách a v zeleni na Hospodárskej ulici. Lepšie na tom nie je ani okolie pošty na Dohnányho ulici a veľkú skládku môžeme vidieť aj pod mostom na Kollárovej ulici. Zárodky divokých skládok sa často objavujú aj na kontajnerových stojiskách.
Zlá situácia je tiež pri mestských zberných dvoroch. Hoci ich hlavnou úlohou je poskytnúť občanom možnosť zbaviť sa odpadu a predchádzať tvorbe divokých skládok, tie paradoxne vznikajú aj v ich bezprostrednej blízkosti. A to napriek skutočnosti, že zberné dvory sú od 1. apríla do 30. septembra otvorené aj v sobotu až do 19. hodiny, v zimnej sezóne do 18. hodiny, ich služby sú bezplatné a uloženie odpadu vedľa zberného dvora je podľa zákona č.79/2015 priestupok, za ktorý môžu byť občania potrestaní pokutou do výšky 1 500 eur. Rovnakým priestupkom je aj ukladanie nadrozmerného odpadu z domácností vedľa kontajnerových stojísk. Odvoz tohto druhu odpadu nepatrí k povinnostiam zamestnancov FCC Trnava, ktorí vyvážajú obsah kontajnerov na separovaný a zmesový odpad.
Za likvidáciu divokých skládok zaplatíme všetci, bez ohľadu na fakt, že väčšina občanov sa na ich tvorbe nepodieľa. V blízkej budúcnosti nás to môže stáť viac. Nepôjde len o nelegálne skládky, ale najmä o mieru separovania. Slovensko v tejto oblasti stále zaostáva. V celej EÚ sa darí zrecyklovať priemerne 46,3 percenta odpadu, u nás len 23,2 percenta. Na základe platnej európskej legislatívy by sme však mali do roku 2020 recyklovať minimálne 50 percent. Motiváciou na dôslednejšie separovanie by sa mohol stať návrh nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Podľa neho má suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia. Ak návrh schváli parlament, zákon nadobudne účinnosť od 1. januára 2019. Negatívne to pocítia najmä v obciach, kde je úroveň separovania veľmi nízka.


Zopakujme si, čo patrí na zberné dvory a čo nesmieme odložiť ku kontajnerom na separovaný a zmesový odpad, ak sa nechceme dopustiť priestupku, zvyšovať náklady mesta na likvidáciu skládok a ohrozovať životné prostredie:

  • Veľkorozmerný odpad (nábytok, koberce, sanitárne zariadenia po prerábke bytov...),
  • drobné stavebné odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie,
  • autobatérie, monočlánky, akumulátory,
  • motorové oleje, jedlé oleje a tuky,
  • žiarivky a výbojky,
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia (biela a čierna technika...),
  • pesticídy, fotochemické látky, zásady, kyseliny, rozpúšťadlá,
  • liečivá,
  • farby, lepidlá, živice.


Podobnú situáciu môžeme vidieť kdekoľvek...,


...nielen na Ulici A. Hlinku.


Niekto vyhodil nábytok ku kontajnerom aj na Limbovej ulici.


Odvoz nábytku z kontajnerových stojísk nepatrí k povinnostiam zamestnancov FCC. A podľa zákona je odloženie odpadu mimo zberných dvorov priestupok, za ktorý môže byť páchateľ potrestaný pokutou do výšky 1 500 eur. Odvoz na zberný dvor by susedovi, ktorý nám tu tie kreslá zanechal, iste vyšiel lacnejšie...


Ďalšia divoká skládka je na Ulici generála Goliana. Je vôbec možné, že nikto nevidel a nenahlásil polícii ľudí, ktorí ju založili?


Skládka je aj na Čajkovského ulici. A znova sa natíska otázka: Je vôbec možné, že v dnešnej informačnej dobre sa nájdu ľudia, ktorí nevedia, že odvoz starého elektrospotrebiča nám zdarma zabezpečí predajca pri kúpe nového?


Staré pneumatiky na Automobilovej ulici. Ak ich neznámy občan dokázal priviezť a zložiť sem, pravdepodobne by s nimi zvládol aj cestu na zberný dvor. Rečnícka otázka do tretice: prečo to neurobil? 

Foto: (mj), (vm), (ds)

10.9.2018 18:35

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?