Mesto Trnava

Základné i materské školy sú po letných rekonštrukciách a úpravách pripravené na nový školský rok

Letné prázdniny sa nezadržateľne končia a pred nami je školský rok 2018/2019. Do lavíc zasadne približne 4 700 žiakov z deviatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, z toho zhruba 650 prváčikov.

Trnavská samospráva využila letné prázdniny na intenzívne rekonštrukčné práce. Najväčšou investíciou bolo vybudovanie nového objektu v areáli Základnej školy s materskou školou na Spartakovskej 5. Na mieste zbúraného inpaka vyrástla nová budova s jednou triedou pre škôlkarov a dvomi triedami pre prvákov ZŠ.


Nový objekt na Spartakovskej

ZŠ s MŠ na Bottovej ulici dostala nové plastové okná, vymenili sa aj podlahy v niektorých učebniach. V základnej škole s materskou školou na Námestí Slovenského učeného tovarišstva sa podarilo rozšíriť kapacity vďaka rekonštrukcii podkrovia, okrem toho tu vzniknú nové odborné učebne.

Nové strechy budú mať v ZŠ s MŠ na Kornela Mahra 11 (nad jedálňou) a ZŠ s MŠ Gorkého 21 (nad telocvičňou). V najbližšom období sa začne v ZŠ s MŠ na ulici Andreja Kubinu 34 s rekonštrukčnými prácami, vďaka ktorým pribudnú ďalšie dve triedy materskej školy.

Hneď na začiatku septembra sa rozbehnú aj práce na vybudovaní a modernizácii areálu a športového ihriska v ZŠ s MŠ Vančurova 38.

Menšie práce ako drobné opravy, maľovanie tried či úprava areáli si základné školy počas leta vykonali vo vlastnej réžii.

Budovalo a opravovalo sa aj v škôlkach. V materských školách na Ružindolskej a Ľudovej ulici sa uskutočnili rekonštrukcie striech spolu so zateplením, pričom súčasne bolo vyriešené aj vsakovanie dažďovej vody.

Oprava chodníkov a spevnených plôch prebehla v areáloch MŠ na Okružnej, Ludwiga van Beethovena a Teodora Tekela. Rekonštrukcia sociálnych zariadení sa uskutočnila v materských školách na ulici T. Tekela a V jame.

Aktuálna kapacita materských škôl v pôsobnosti mesta je 1 830 miest. Neumiestnených je 22 detí; nedostatok miest chce samospráva riešiť rozšírením kapacít a rekonštrukciou materskej školy na Spojnej ulici. Momentálne sa pripravuje projektová dokumentácia, začiatok prác je naplánovaný na rok 2019, pričom nová škôlka by sa tu mala otvoriť najneskôr v roku 2020. 

Okrem toho sa ešte tento rok začne výstavba materskej školy na Gorkého ulici. V uplynulých týždňoch sa zbúral pôvodný objekt, na ktorého mieste vznikne dvojpodlažná škôlka s tromi triedami (každá pre 23 detí), miestnosť na záujmovú činnosť a telocvičňa. So základnou školou bude škôlka prepojená uzavretou spojovacou chodbou. Súčasťou projektu sú aj dve detské ihriská, prístupové chodníky a sadové úpravy. Zaujímavosťou bude odvodnenie strechy pomocou strešných žľabov a zvodov do zádržnej nádrže, ktorá bude slúžiť na polievanie zelene v okolí.

Veríme, že sa trnavskí školáci i škôlkari budú v nových i vynovených priestoroch cítiť príjemne, a prajeme im úspešný štart do školského roka.

31.8.2018 14:37

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?