Mesto Trnava

Zápis žiakov do 1. ročníkov ZŠ sa uskutoční v apríli

Zápis žiakov do 1. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava sa uskutoční 4. a 5. apríla 2019 v čase od 10.00 h. do 18.00 h. v základných školách:
•    Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
•    Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
•    Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava
•    Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
•    Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava
•    Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
•    Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava
•    Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava
•    Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava

Na zápis idú deti narodené od 01. septembra 2012 do 31. augusta 2013 a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky (odklad).

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje nasledovné osobné údaje:
•    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
•    meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
•    vyjadrenie súhlasu druhého rodiča.

Oznámenie o zápise


ilustračné foto, zdroj: Internet

8.3.2019 7:32

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?