Mesto Trnava

Zisťovania Štatistického úradu SR budú opäť prebiehať aj v Trnave

Mesto Trnava bolo prostredníctvom Štatistického úradu SR zaradené v mesiacoch apríl až jún do dvoch prieskumov:

  • Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC 2005 - 2017)

    • 9. apríla - 26. júna 2018

Cieľom projektu je vytvorenie spoločného rámca na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o prijmoch, životných podmienkach, úrovni a štruktúre chudoby.

  • Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

    • 19. apríla - 31. mája 2017

Cieľom projektu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami, a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva.

Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. So všetkými odpoveďami bude narábané ako s citlivými údajmi. Poverený opytovateľ je povinný preukázať sa osobitným poverením. V prípade potreby nájdete ďalšie informácie na stránke Štatistického úradu SR.

9.4.2018 13:19

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?