Mesto Trnava

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017

Mesto Trnava bolo v rámci európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey) zaradené do prieskumu koordinovaného Európskou centrálnou bankou, ktorého cieľom je získať údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Od februára do apríla tohto roku navštívi zamestnanec poverený Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR) náhodne vybrané domácnosti v našom meste. Prosíme Trnavčanov a Trnavčanky o spoluprácu pri vypĺňaní dotazníka.

Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami bude narábané ako s citlivými údajmi. Poverený opytovateľ je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.

Údaje z prieskumu poskytnú cenné podklady pre štúdie v rôznych oblastiach ako bytové otázky mladých, úspory, dôchodkové otázky starších osôb, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru atď. Úspešná realizácia projektu umožní získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností naprieč všetkými krajinami eurozóny.

V prípade potreby nájdete ďalšie informácie na stránke Štatistického úradu SR.

3.3.2017 13:12

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?