Mesto Trnava

Znevýhodnené deti aj v Trnave znovu ukážu, čo dokážu

Už túto sobotu 13. 4. 2019 od 15.00 do 17.00 hod. na Najmilšom koncerte roka vystúpia deti zo znevýhodneného prostredia v Kine Hviezda.
Deti z centier pre deti a rodiny, čo je nový názov pre detské domovy, nízkoprahových centier, deti z náhradných rodín a sociálne znevýhodnených rodín vystúpia v sobotu na spoločnom koncerte. Trnavský Najmilší koncert roka je regionálnym kolom tohto cyklu koncertov pre deti z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

Projekt s názvom Najmilší koncert roka uskutočňuje Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar každoročne (už 18 rokov) aj na regionálnych úrovniach. Podujatie dáva deťom priestor na prezentáciu svojho nadania a nesie sa v duchu spoločného hesla Toto som ja! Upriamuje pozornosť na rozvíjanie osobnosti a talentu detí. Prehliadka ponúka deťom priestor, aby prostredníctvom umenia vyjadrili svoje postoje, pocity, túžby a sny. Skúsenosť sebavyjadrenia a následného ocenenia môže opusteným deťom pomôcť, aby rozpoznali vlastnú hodnotu a znovu si začali vážiť sami seba. Príležitosť verejne vystúpiť je pre deti zároveň motiváciou, aby sa venovali rôznym umeleckým žánrom a pestovali svoju vôľu, ktorú neskôr budú môcť využiť pri dosahovaní životných cieľov.

Na koncerte budú vystupovať aj deti z Nízkoprahového centra MAK. Koncertom bude sprevádzať moderátor Roman Juraško. Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou primátora Mesta Trnava.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar všetkých srdečne pozýva na koncert, ktorý má vstupné iba za úsmev, teda celkom zadarmo.

9.4.2019 14:26

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?