Mesto Trnava

Zreštaurované súsošie Golgoty sa možno vráti na kalváriu už na budúci rok

Keď v roku 2016 súsošie Golgoty opúšťalo trnavskú kalváriu, počítalo sa s tým, že na jeho návrat si budú musieť Trnavčania počkať päť rokov. Stav tejto národnej kultúrnej pamiatky bol havarijný. Ukázalo sa, že jej architektúra stála na tehlovom základe, ktorý nebol spevnený maltou, jeden z krížov bol naklonený, kovovým plastikám chýbali jednotlivé časti a pôvodná polychrómia sa takmer vôbec nezachovala. Náročné reštaurátorské práce boli rozvrhnuté na 60 mesiacov, ale vzhľadom na ich úspešný postup je pravdepodobné, že Golgota sa vráti na svoje miesto už na budúci rok.

„Práce realizované v tomto roku spočívajú v opätovnom prečistení prvkov kamennej architektúry, doplnení chýbajúcich častí, tmelení a štruktúrovaní povrchu kameňa. Hlavné ťažisko prác je v reštaurovaní kovových plastík súsošia, ktoré je aj technologicky najnáročnejšou časťou realizácie. Reštaurátor akad. soch. Stanislav Kožela vyhotovuje modely chýbajúcich častí, z ktorých sú potom zhotovené odliatky zo zliatiny zhodnej s pôvodným materiálom. Tieto rekonštrukčné odliatky sú následne osadené a povrch cizelovaný. Náročný proces reštaurovania všetkých plastík bude v tomto roku ukončený. Ak nenastanú nepredvídateľné okolnosti, ich osadenie by sa mohlo uskutočniť do konca budúceho roku, teda o dva roky skôr v porovnaní s pôvodne plánovaným termínom,“ povedal Mgr. art. Tomáš Kucman, ktorý má na starosti reštaurovanie kamenných architektonických článkov súsošia.
V roku 2016 sa uskutočnili demontáž a odvoz súsošia a inžiniersko-geologický prieskum podkladu základov, zameranie súsošia, mechanické a chemické očistenie kamenných prvkov podstavcov a obnova kovovej plastiky ukrižovaného Krista. Na realizáciu tejto etapy mesto vynaložilo 27 150 eur, 20 000 eur z tejto sumy predstavovala dotácia Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom.
V roku 2017 boli spevnené a chemicky stabilizované kamenné prvky podstavcov, staticky zabezpečené základy kamennej architektúry súsošia, zreštaurovaná kovová plastiky Panny Márie a zrekonštruované a doplnené chýbajúce častí na plastike sv. Jána Evanjelistu. Celková suma na realizáciu tejto etapy bola 39 100 eur, z toho 24 100 eur pochádzalo z rozpočtu mesta a 15 000 eur poskytlo Ministerstvo kultúry SR.
Na tretiu etapu rekonštrukčných prác, ktoré sa uskutočňujú v tomto roku, sa počíta so sumou 53 000 eur, z toho 28 000 eur poskytlo Mesto Trnava a dotáciu 25 000 eur Ministerstvo kultúry SR.
Na dokončenie obnovy v roku 2019 bude potrebných ešte približne 12 000 eur.

foto: Stanislav Kožela
 

8.11.2018 18:50

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?