Mesto Trnava

Aktuality

Oznámenie VV - JUDr. Alojz Guldan - "Verejná kanalizácia s prípojkami"

Oznámenie VV - JUDr. Alojz Guldan - "Verejná kanalizácia s prípojkami"

Dňa 04.05.2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na líniovú stavbu: \\"Verejná kanalizácia s prípojkami\\" pre stavebníka JUDr. Alojz Guldan a manželka Ľudmila. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava v leh...

6.5.2011 11:54 Celý článok | Komentárov 0

 
Kostoly v historickom centre budú počas turistickej sezóny otvorené

Kostoly v historickom centre budú počas turistickej sezóny otvorené

Mesto Trnava aj v tomto roku zabezpečilo pre návštevníkov mesta i Trnavčanov po viacerých rokovaniach s vedením arcibiskupského úradu, farského úradu a správcami jednotlivých kostolov bezplatné sprístupnenie ôsmich trnavských sakrálnych pamiatok počas letnej turistickej sezóny. Dominanty Trnavy –...

6.5.2011 11:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Mesto vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj troch bytov

Mesto vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj troch bytov

Mesto Trnava v zastúpení majetkovou komisiou MZ oznamuje, že vyhlasuje obchodné verejné súťaže podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností: a) garsónky č. 39 na Ulici Andreja Kubinu č. 6 v Trnave o podlahovej ploche 20,09 m2...

6.5.2011 9:12 Celý článok | Komentárov 0

 
Logisticko- dodávateľské centrum Trnava, FREMACH TRNAVA

Logisticko- dodávateľské centrum Trnava, FREMACH TRNAVA

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2011/00201/ŠSMER/Te zo dňa 02.05.2011 o ukončení zisťovacieho konania k navrhova...

6.5.2011 6:21 Celý článok | Komentárov 0

 
Májový kvet rozkvitne pred radnicou aj tento rok

Májový kvet rozkvitne pred radnicou aj tento rok

12. a 13. mája na pešej zóne pred radnicou a na nádvorí radniceNielen krajšej polovičke ľudstva, ale aj všetkým milovníkom krásy žien a kvetov, či nadšeným záhradkárom so „zelenými prstami“ a kreatívnym domácim dizajnérkam je určený druhý ročník festivalu Májový kvet, ktorý sa uskutoční pri príle...

5.5.2011 15:46 Celý článok | Komentárov 0

 
Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:14.5.2011 (sobota) od 6:00 hod. do 18:00 hod.:Coburgova 17;15.5.2011 (nedeľa) od 6:00 hod. do 18:00 hod.:Coburgova 17;17.5.2011 (u...

5.5.2011 9:44 Celý článok | Komentárov 0

 
Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach

Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje od 4. do 31. mája 2011 štatistické Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach. V Trnavskom kraji bolo do zisťovania vybraných 463 domácností v 5 mestách a 17 obciach.Domácnosti v uvedenom období navštívia odborne vyškole...

5.5.2011 9:19 Celý článok | Komentárov 0

 
Vyhlásenie súťaže o najlepšie recepty zeleninových jedál

Vyhlásenie súťaže o najlepšie recepty zeleninových jedál

Kancelária Zdravé mesto Trnava a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity vyhlasujú aj v tomto roku súťaž o najlepšie a najzaujímavejšie recepty zeleninových jedál. Vyhodnotená bude počas trnavských Dní zdravia, ktoré sa uskutočnia od 16. do 18. júna. Víťazi budú odmenení kniž...

4.5.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Predaj nehnuteľnosti na Halenárskej ulici č. 5

Predaj nehnuteľnosti na Halenárskej ulici č. 5

Mesto Trnava, Hlavná ul. č. 1, 917 01 Trnavav zastúpení majetkovou komisiou MZ oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťažpodľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníkao najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – obytný dom s...

4.5.2011 13:32 Celý článok | Komentárov 0

 
Výťažok z reprezentačného plesu mesta bude odovzdaný na dobročinné ciele

Výťažok z reprezentačného plesu mesta bude odovzdaný na dobročinné ciele

Dvadsiatim dvom organizáciám, špeciálnym školám, združeniam a nadáciám, ktoré sa venujú ťažko telesne a mentálne handicapovaným deťom, mládeži a dospelým, odovzdajú v piatok 6. mája o 9.30 h na radnici primátor Vladimír Butko a jeho zástupcovia Kvetoslava Tibenská a Bystrík Stanko finančný výťažo...

4.5.2011 9:18 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?