Mesto Trnava

Aktuality

Predaj pozemkov na Kočišskom

Predaj pozemkov na Kočišskom

Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 01 Trnava, v zastúpení majetkovou komisiou MZ oznamuje, že vyhlasujeobchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a ďalších ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy s výhradou na predaj nehnuteľnosti - ...

10.5.2011 10:56 Celý článok | Komentárov 0

 
Týždeň modrého gombíka opäť v Trnave

Týždeň modrého gombíka opäť v Trnave

Tretí májový týždeň (tento rok 16. - 22. máj 2011) už sedem rokov patrí zbierke Týždeň modrého gombíka na pomoc najviac ohrozeným a zraniteľným deťom vo svete. Tento rok spoločne pomôžeme deťom v Južnom Sudáne, aby mohli chodiť do školy. Pre deti, ktoré zažili vojnu, hlad a núdzu, predstavuje zák...

8.5.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Výstava bonsajov a suiseki v malej synagóge

Výstava bonsajov a suiseki v malej synagóge

Výstava bonsajov a suiseki bude otvorená od piatka 13. do nedele 15. mája od 9. do 19. hodiny v Max gallery na Haulíkovej ulici. V čarovnom priestore malej synagógy budú členovia trnavského Bonsai klubu záujemcov sprevádzať svetom bonsajov a poodkryjú tajomstvá ich pestovania.Bonsaj je strom v m...

6.5.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Predajňa - multifunkčná, predaj a výroba zmrzliny, kaviareň, cukráreň

Predajňa - multifunkčná, predaj a výroba zmrzliny, kaviareň, cukráreň

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo 6. 5. 2011 vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o zmene v užívaní stavby na prevádzku: Predajňa - multifunkčná, predaj a výroba zmrzliny, kaviareň, cukráreň pre stavebníka Džemal Kurtiševik. Ústne pojednávanie je nariadené na 2. 6. 2011 (t.j. ...

6.5.2011 12:10 Celý článok | Komentárov 0

 
Upovedomenie o obsahu odvolania VV - "Verejný káblový rozvod NN a verejné osvetlenie" - Ing. Santa, JUDr. Guldan

Upovedomenie o obsahu odvolania VV - "Verejný káblový rozvod NN a verejné osvetlenie" - Ing. Santa, JUDr. Guldan

Dňa 06.05.2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené upovedomenie o obsahu odvolania verejnou vyhláškou voči stavebnému povoleniu na stavbu: \\"Verejný káblový rozvod NN a verejné osvetlenie\\". Uvedené upovedomenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava v lehote do 15 dní od jeho vy...

6.5.2011 11:58 Celý článok | Komentárov 0

 
Oznámenie VV - JUDr. Alojz Guldan - "Verejná kanalizácia s prípojkami"

Oznámenie VV - JUDr. Alojz Guldan - "Verejná kanalizácia s prípojkami"

Dňa 04.05.2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na líniovú stavbu: \\"Verejná kanalizácia s prípojkami\\" pre stavebníka JUDr. Alojz Guldan a manželka Ľudmila. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava v leh...

6.5.2011 11:54 Celý článok | Komentárov 0

 
Kostoly v historickom centre budú počas turistickej sezóny otvorené

Kostoly v historickom centre budú počas turistickej sezóny otvorené

Mesto Trnava aj v tomto roku zabezpečilo pre návštevníkov mesta i Trnavčanov po viacerých rokovaniach s vedením arcibiskupského úradu, farského úradu a správcami jednotlivých kostolov bezplatné sprístupnenie ôsmich trnavských sakrálnych pamiatok počas letnej turistickej sezóny. Dominanty Trnavy –...

6.5.2011 11:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Mesto vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj troch bytov

Mesto vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj troch bytov

Mesto Trnava v zastúpení majetkovou komisiou MZ oznamuje, že vyhlasuje obchodné verejné súťaže podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností: a) garsónky č. 39 na Ulici Andreja Kubinu č. 6 v Trnave o podlahovej ploche 20,09 m2...

6.5.2011 9:12 Celý článok | Komentárov 0

 
Logisticko- dodávateľské centrum Trnava, FREMACH TRNAVA

Logisticko- dodávateľské centrum Trnava, FREMACH TRNAVA

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2011/00201/ŠSMER/Te zo dňa 02.05.2011 o ukončení zisťovacieho konania k navrhova...

6.5.2011 6:21 Celý článok | Komentárov 0

 
Májový kvet rozkvitne pred radnicou aj tento rok

Májový kvet rozkvitne pred radnicou aj tento rok

12. a 13. mája na pešej zóne pred radnicou a na nádvorí radniceNielen krajšej polovičke ľudstva, ale aj všetkým milovníkom krásy žien a kvetov, či nadšeným záhradkárom so „zelenými prstami“ a kreatívnym domácim dizajnérkam je určený druhý ročník festivalu Májový kvet, ktorý sa uskutoční pri príle...

5.5.2011 15:46 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?