Mesto Trnava

Aktuality

Chrípka v materských školách na Hodžovej a Okružnej

Chrípka v materských školách na Hodžovej a Okružnej

Z dôvodu naakumulovania chrípkových ochorení bude od 15. 2. do 18. 2. 2011 (vrátane) prerušená prevádzka v materských školách na Hodžovej ulici 40 a Okružnej ulici 27 v Trnave.

14.2.2011 10:15 Celý článok | Komentárov 0

 
Prenájom voľných nebytových priestorov

Prenájom voľných nebytových priestorov

TT-KOMFORT s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov (ďalej len \\"Zásad\\") poskytne do priameho prenájmu 1.) Nebytové pri...

11.2.2011 13:40 Celý článok | Komentárov 0

 
Výberové konanie na obsadenie nebytového priestoru

Výberové konanie na obsadenie nebytového priestoru

Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa č. 51, Trnava, ako správca nebytového priestoru organizuje výberové konanie na obsadenie nebytového priestoru v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava.Umiestnenie nebytového priestoru – výmera: a) Blok B, suterén, miestnosti 018, ...

11.2.2011 11:51 Celý článok | Komentárov 0

 
Herňa a bar CERVEZA

Herňa a bar CERVEZA

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo 9. 2. 2011 vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby súp.č. 7070Herňa a bar CERVEZ\\". Ústne pojednávanie je nariadené na 3. 3. 2011 (t.j. štvrtok) o 09:15 hod., stretnutie účastníkov konania bude na mieste stavby: U...

10.2.2011 13:12 Celý článok | Komentárov 0

 
1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy vo volebnom období 2010 – 2014 sa uskutoční 15. februára 2011 (utorok) o 13.00 h v konferenčnej sále trnavskej radnice na Hlavnej ulici 1 v Trnave.P r o g r a m :a/ Otvorenieb/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľb...

9.2.2011 16:19 Celý článok | Komentárov 0

 
Pretrvávajúca prerušená prevádzka v MŠ na ulici Kornela Mahra

Pretrvávajúca prerušená prevádzka v MŠ na ulici Kornela Mahra

Z dôvodu pretrvávajúcej chrípky bude v Materskej škole Kornela Mahra 9 v Trnave, prerušená prevádzka od 8. do 11. februára 2011.

9.2.2011 15:13 Celý článok | Komentárov 0

 
Zápis do materských škôl

Zápis do materských škôl

V dňoch od 1. do 15. marca 2011 bude prebiehať zápis do všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy. Bližšie podmienky k zápisu budú zverejnené na každej budove MŠ.

7.2.2011 15:21 Celý článok | Komentárov 0

 
Pohár Trnavského olympijského klubu v halovom futbale

Pohár Trnavského olympijského klubu v halovom futbale

V 9. ročníku halového futbalového turnaja o Pohár predsedu Trnavského olympijského klubu sa v piatok 4. februára predstavilo sedem družstiev. Slávnostného otvorenia sa za hostiteľské mesto zúčastnil jeho viceprimátor Ing. Bystrík Stanko. Za Trnavský samosprávny kraj bol prítomný podpredseda Ing. ...

7.2.2011 8:29 Celý článok | Komentárov 0

 
Folkový koncert v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Folkový koncert v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Trnavský arcibiskup Róbert Bezák srdečne pozýva všetkých v sobotu 5. februára o 17. hodine do Katedrály sv. Jána Krstiteľa na koncert folkovej kapely Metelica. Podujatie sa uskutočňuje v duchu idey vytvoriť z katedrály priestor na stretávanie a sprístupniť ju čo najviac verejnosti. Arcibiskup sa ...

4.2.2011 12:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Základná a materská škola na Vančurovej ulici 38 budú pre chrípku uzavreté

Základná a materská škola na Vančurovej ulici 38 budú pre chrípku uzavreté

Prevádzka Základnej školy s materskou školou na Vančurovej ulici 38 v Trnave bude od pondelka 7. februára do stredy 9. februára z dôvodu vysokého počtu ochorení detí (32,7%) z celkového počtu 483 žiakov prerušená. Prevádzka opäť začne vo štvrtok 10. februára. Tento stav bol nahlásený Regionálnemu...

4.2.2011 10:26 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?