Mesto Trnava

Aktuality

Predaj nehnuteľnosti na Halenárskej ulici č. 5

Predaj nehnuteľnosti na Halenárskej ulici č. 5

Mesto Trnava, Hlavná ul. č. 1, 917 01 Trnavav zastúpení majetkovou komisiou MZ oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťažpodľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníkao najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – obytný dom s...

4.5.2011 13:32 Celý článok | Komentárov 0

 
Výťažok z reprezentačného plesu mesta bude odovzdaný na dobročinné ciele

Výťažok z reprezentačného plesu mesta bude odovzdaný na dobročinné ciele

Dvadsiatim dvom organizáciám, špeciálnym školám, združeniam a nadáciám, ktoré sa venujú ťažko telesne a mentálne handicapovaným deťom, mládeži a dospelým, odovzdajú v piatok 6. mája o 9.30 h na radnici primátor Vladimír Butko a jeho zástupcovia Kvetoslava Tibenská a Bystrík Stanko finančný výťažo...

4.5.2011 9:18 Celý článok | Komentárov 0

 
Tehlový múr - oplotenie

Tehlový múr - oplotenie

Dňa 3. mája 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie o zaslaní odvolania k odvolaciemu konaniu verejnou vyhláškou voči rozhodnutiu o nariadení nevyhnutných úprav na stavbe: tehlový múr - oplotenie. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

4.5.2011 8:18 Celý článok | Komentárov 0

 
Začína sa výstava výtvarných prác Moja Trnava

Začína sa výstava výtvarných prác Moja Trnava

Vernisáž XIV. ročníka výtvarnej súťaže Moja Trnava sa uskutoční v utorok 3. mája o 14. hodine v západnom krídle radnice. Záujem súťažiacich detí, žiakov a študentov bol aj tento rok veľký, porota vyberala najlepšie výtvory spomedzi vyše päťsto výtvarných prác. Podľa slov Evy Venhartovej z Kaloka...

2.5.2011 16:23 Celý článok | Komentárov 0

 
PechaKucha Night konečne aj v Trnave!

PechaKucha Night konečne aj v Trnave!

Podujatia s názvom PechaKucha Night sa s veľkým úspechom konajú už vo viac ako 400 mestách po celom svete. 4. mája o 19.30 v Artklube sa začne historicky prvá trnavská noc prezentácie umenia, kultúry a skvelých nápadov. Po nej sa uskutoční afterpárty, na ktorej zahrajú Dj Stroon a Karaoke Tundra....

2.5.2011 14:34 Celý článok | Komentárov 0

 
Druhý koncert Trnavskej hudobnej jari

Druhý koncert Trnavskej hudobnej jari

DUE IN ETERNO (Česká republika)2. máj, 19.00 h, západné krídlo radniceIvana Kovalčíková - husleIvana Frajtová - husleProgram:Johann Sebastian Bach: Francúzske suityMenuet-Gavotte-Air-GigueMax Reger: Kánon a fúga v starom štýle č. 1, op. 131bBohuslav Martinů: Etudes Faciles H 191Allegro moderato-A...

2.5.2011 14:19 Celý článok | Komentárov 0

 
Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:14.5.2011 (sobota) od 6:00 hod. do 18:00 hod.:Coburgova 17;15.5.2011 (nedeľa) od 6:00 hod. do 18:00 hod.:Coburgova 17;17.5.2011 (u...

2.5.2011 11:27 Celý článok | Komentárov 0

 
Stavebné úpravy bytu č. 35 na 7. NP - Katarína Rábarová

Stavebné úpravy bytu č. 35 na 7. NP - Katarína Rábarová

Dňa 29. apríla 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby súp.č. 6045: Stavebné úpravy bytu č. 35 na 7.NP, pre stavebníčku Katarínu Rábarovú. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 1...

2.5.2011 8:20 Celý článok | Komentárov 0

 
Fosfátovacia linka

Fosfátovacia linka

Mesto Trnava, dotknutá obec, v súlade s § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje verejnosti, že obdržalo právoplatné rozhodnutie č. 10170-8828/37/2011/Gaj/720130103/Z2 Slovens...

2.5.2011 7:45 Celý článok | Komentárov 0

 
Rekonštrukcia MK Hajdóczyho ul. Trnava

Rekonštrukcia MK Hajdóczyho ul. Trnava

Dňa 26. apríla 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia MK Hajdóczyho ul. Trnava. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

29.4.2011 11:38 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?