Mesto Trnava

Aktuality

Trnava fandí hokeju na Trojičnom námestí

Trnava fandí hokeju na Trojičnom námestí

Tridsaťdva priamych prenosov zo zápasov MS 2011 v hokeji budú môcť sledovať Trnavčania a návštevníci mesta od 29. apríla do 15. mája priamo na Trojičnom námestí na veľkoplošnej obrazovke. Každý deň budú odvysielané naživo vždy dve stretnutia. Zápasy MS 2011 sa začínajú vždy o 16.15 a o 20.15 h, f...

27.4.2011 11:52 Celý článok | Komentárov 0

 
Prednáška o liečbe a prevencii infekčných chorôb kože

Prednáška o liečbe a prevencii infekčných chorôb kože

Ďalšia prednáška cyklu Škola verejného zdravia bude mať názov Infekčné ochorenia kože, liečba a ich prevencia. Uskutoční sa 28. apríla o 17.00 h v zasadacej miestnosti bývalého Tatraskla na Trhovej ulici, prednášať bude prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD., prednostka Infekčnej kliniky Fakultnej nem...

20.4.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Prepojovacia miestna komunikácia medzi ulicami P. Mudroňa a M. Hella

Prepojovacia miestna komunikácia medzi ulicami P. Mudroňa a M. Hella

21. 4. 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby: Prepojovacia miestna komunikácia medzi ulicami P. Mudroňa a M. Hella: cesta \\"B\\" MOK 3,75/30 pre stavebníka Mgr. Petra Guldana. Uvedené oznámenie bude vyvesené...

20.4.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Strom roka 2011

Strom roka 2011

Mesto Trnava sa po štvrtý krát zapája do ankety STROM ROKA 2011, ktorej 9. ročník vyhlásila nadácia Ekopolis.Cieľom ankety je upozorniť na význam stromov v životnom prostredí, poukázať na obdivuhodný, najstarší alebo inak vzácny strom, či dozvedieť sa niečo o jeho minulosti a vzbudiť záujem ľu...

20.4.2011 13:46 Celý článok | Komentárov 0

 
Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie

Mestský úrad v Trnave, ODaKS, úsek dopravy informuje o čiastočnej uzávierke miestnej komunikácie na Ulici P. Pazmáňa, A. Sládkoviča, B. Němcovej, Tomášikova a E.M. Šoltésovej v Trnave. Čiastočná uzávierka bude z dôvodu rekonštrukcie plynovodu, ktorú bude realizovať investor stavby SPP - distribúc...

20.4.2011 13:42 Celý článok | Komentárov 0

 
Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Na žiadosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry uverejňujeme nasledovný oznam.Žiadame všetkých žiadateľov o podporu na pôdu, aby si v čo najkratšom čase vyzdvihli žiadosti a mapy, na podanie žiadostí na rok 2011.Žiadosti a mapy si je možné vyzdvihnúť na Regionálnom pracovisku - Vajanského 22, Trna...

20.4.2011 12:46 Celý článok | Komentárov 0

 
Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny na školách začínajú 21. apríla a končia 26. apríla 2011. To znamená, že posledným dňom vyučovania pred začiatkom prázdnin je streda 20. apríla a prvým dňom vyučovania po prázdninách je streda 27. apríla.

20.4.2011 10:16 Celý článok | Komentárov 0

 
Súťaž o najkrajšie vyzdobený balkón a upravenú predzáhradku

Súťaž o najkrajšie vyzdobený balkón a upravenú predzáhradku

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôtvyhlasuje pre obyvateľov mesta Trnavysúťaže v roku 2011\\"O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna\\"\\"O najkrajšie upravenú predzáhradku\\" Podmienky súťaže: - zaslať fotografiu, alebo písomne oboznámiť o objekte (balkón, predzáhradka) ktorý sa pr...

20.4.2011 9:49 Celý článok | Komentárov 0

 
Po aprílovom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

Po aprílovom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

Na úvod 2. rokovania zastupiteľstvo schválilo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnavy. Týmto VZN boli viaceré nariadenia nahradené jedným. Zastupiteľstvo tiež schválilo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné na...

20.4.2011 9:38 Celý článok | Komentárov 0

 
Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:14.5.2011 (sobota) od 6:00 hod. do 18:00 hod.:Coburgova 17.15.5.2011 (nedeľa) od 6:00 hod. do 18:00 hod.:Coburgova 17.Aktualizoval...

20.4.2011 6:28 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?