Mesto Trnava

Aktuality

Po aprílovom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

Po aprílovom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

Na úvod 2. rokovania zastupiteľstvo schválilo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnavy. Týmto VZN boli viaceré nariadenia nahradené jedným. Zastupiteľstvo tiež schválilo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné na...

20.4.2011 9:38 Celý článok | Komentárov 0

 
Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:14.5.2011 (sobota) od 6:00 hod. do 18:00 hod.:Coburgova 17.15.5.2011 (nedeľa) od 6:00 hod. do 18:00 hod.:Coburgova 17.Aktualizoval...

20.4.2011 6:28 Celý článok | Komentárov 0

 
Stavebné úpravy bytu č. 73 na 14. NP

Stavebné úpravy bytu č. 73 na 14. NP

Dňa 18. 4. 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby: Stavebné úpravy bytu č. 73 na 14. NP pre stavebníka Ivana Smutného. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní. vi...

20.4.2011 6:10 Celý článok | Komentárov 0

 
Dni otvorených dverí u hasičov v Trnave

Dni otvorených dverí u hasičov v Trnave

Počas celého mája budú na hasičskej stanici v Trnave na Rybníkovej ulici dni otvorených dverí pre deti z materských škôl, žiakov a študentov základných a stredných škôl. Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s hasičskou technikou a prostriedkami, ktoré sa používajú na hasenie požiarov a zásahy...

19.4.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Pozvánka na obed v stredovekej Trnave

Pozvánka na obed v stredovekej Trnave

Jedinečnú možnosť nazrieť do hrnca stredovekých Trnavčanov a ochutnať jedlá, ktoré boli obvyklé v tom období, ponúka Kompánia trnavských žoldnierov všetkým záujemcom o oživenú históriu v sobotu 30. apríla od 10. do 14. hodiny vo veži mestského opevnenia pri Bernolákovej bráne. Ochutnávka stredove...

19.4.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Kanalizácia a vodovod Trnava, časť Medziháj

Kanalizácia a vodovod Trnava, časť Medziháj

20. 4. 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby: Kanalizácia a vodovod Trnava, časť Medziháj v rozsahu SO 01 a SO 02 pre stavebníka TAVOS, a. s. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava 15 d...

19.4.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Dočasná stavenisková komunikácia

Dočasná stavenisková komunikácia

19. 4. 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby: Dočasná účelová stavenisková komunikácia, pre stavebníka Ing. Tibor Santa. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní od dátumu ...

18.4.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž

Mesto Trnava Ulica Hlavná č. 1, 917 01 Trnavav zastúpení majetkovou komisiou MZ oznamuje, že vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 a ďalších ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj stavebn...

18.4.2011 12:43 Celý článok | Komentárov 0

 
Dočasná panelová komunikácia

Dočasná panelová komunikácia

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo 18. 4. 2011 vyvesené stavebné povolenie verejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby Dočasná panelová komunikácia pre stavebníka BeToS s.r.o. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava 15 dní. viac...

18.4.2011 12:10 Celý článok | Komentárov 0

 
Upovedomenie o obsahu odvolania - JUDr. Alojz Guldan - STL plynovod s STL prípojkami

Upovedomenie o obsahu odvolania - JUDr. Alojz Guldan - STL plynovod s STL prípojkami

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo 15. 4. 2011 vyvesené upovedomenie o obsahu odvolania voči rozhodnutiu na stavbu STL plynovod s STL prípojkamipre stavebníka JUDr. Alojz Guldan. Uvedené upovedomenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava 15 dní. viac...

18.4.2011 9:35 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?