Mesto Trnava

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:20.1.2011 (štvrtok) od 8:00 hod. do 16:00 hod.: Cukrová 16, 17, 18, 19, 20;Chovateľská 18;Štrky 1.25.1.2011 (utorok) od 7:00 hod...

5.1.2011 15:09 Celý článok | Komentárov 0

 
Zariadenie na zber odpadov

Zariadenie na zber odpadov

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2010/02596/ŠSMER/Te zo dňa 28.12.2010 o ukončení zisťovacieho konania k navrhova...

4.1.2011 9:13 Celý článok | Komentárov 0

 
Nová mestská rada a komisie mestského zastupiteľstva

Nová mestská rada a komisie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy schválilo na svojom ustanovujúcom zasadnutí novú Mestskú radu mesta Trnavy vo volebnom období 2010 – 2014 v tomto zložení: Štefan Bošnák, Augustín Hambálek, Blažena Královičová, Peter Náhlik, Jozef Pobiecký, Marian Rozložník, Bystrík Stanko, Kvetoslava Tibenská...

3.1.2011 15:51 Celý článok | Komentárov 0

 
Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája do 6. júna. Vyplýva to z nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. V roku 2011 bude možné po prvý ra...

3.1.2011 10:12 Celý článok | Komentárov 0

 
Čiastočná uzávierka Hornopotočnej ulice

Čiastočná uzávierka Hornopotočnej ulice

Hornopotočná ulica v Trnave bude do 28. februára 2011 čiastočne uzavretá. Uzávierka sa týka 80 metrov dlhého a 3 metre širokého úseku komunikácie. Prejazdný bude v tomto období 3 metre široký pás v smere na Univerzitné námestie. Dôvodom uzávierky je zriadenie staveniska.

2.1.2011 10:51 Celý článok | Komentárov 0

 
Trnava môže byť ešte lepšia

Trnava môže byť ešte lepšia

Aj vy môžete vlastnou vôľou a pričinením prispieť k tomu, aby naše mesto bolo čoraz krajšie. Mesto Trnava a Nadácia Orange vám ponúkajú možnosť zmeniť fádne plochy betónových stĺpov okolí trnavskej železničnej stanice na veselú galériu streetartu pod holým nebom. Pripravili sme pre vás dvaná...

1.8.2008 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?