Moje mesto

Etický kódex užívateľa sekcie

Kódex blogera

  • Bloger je autor príspevkov v rubrike MOJE MESTO na trnava.sk prevádzkovaným mestom Trnava.
  • Bloger umiestňuje do svojho blogu len príspevky, ktoré nie sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi, neurážajú iné osoby a nijak neporušujú autorské právo. Bloger umiestnením príspevku na svoj blog zároveň berie na vedomie, že mesto Trnava nepreberá zodpovednosť za obsah jeho príspevku.
  • Bloger vystupuje na blogu pod svojím vlastným menom a priezviskom, prípadne názvom inštitúcie, ktorú zastupuje.
  • Bloger berie na vedomie, že blog nie je priestor na reklamu, ani na otvorenú, ani na skrytú. Je zakázané priame alebo nepriame propagovanie konkrétneho výrobku, služby alebo osoby, z ktorej by mal bloger prospech.
  • Bloger umiestnením príspevku na svojom blogu automaticky dáva súhlas s jeho možným využitím v prospech mesta Trnavy, za čo mu náleží honorár len v prípadoch, o ktorých rozhodne mesto Trnava.
  • Bloger má právo na technickú podporu zo strany redakcie trnava.sk. Redakcia zároveň zaručuje blogerovi, že zamedzí vstupu tretej osoby do jeho blogu.
  • Pri porušení ktoréhokoľvek z bodov v kódexe blogera je prevádzkovateľ služby oprávnený zmazať príspevok alebo konto blogera bez predchádzajúceho upozornenia.
 
Chcete vedieť, čo je nové?