Mesto Trnava

Kamerový systém MsP

Monitorovací kamerový systém, sa využíva na ochranu zdravia a majetku občanov, ako aj iných návštevníkov mesta. Súčastnosti je napojených 23 kamier ktoré sú situované na hlavné miesta, kde sa sústreďujé väčší počet osôb a 3 stacionárne na MsP. Monitorovací systém je aj na sídlisku Družba a Linčianska a monitoruje sa časť autobusovej a železničnej stanice a zachytený je aj celý stred mesta. Dve kamery sú situované na ulici Coburgova pri okrsku MsP kde je snímané okolie policajnej stanice a kamera, ktorá monitoruje celú ulicu Coburgovú. Kamery snímajú a nahrávajú 24 hodín denne, nahrávka sa ukladá na 15 dní, po tomto termíne sa automaticky vymazáva. Výstupy z kamier sú zväčša využívané pre potreby orgánov policajného zboru. Nahrávky sú vydávané na dožiadanie týchto orgánov.
Občania mesta Trnava sú informovaní podľa zákona o skutočnosti, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Obyvatelia mesta hodnotia tento systém väčšinou pozitívne a žiadali pokryť kamerovým systémom aj iné lokality.
Kamerovým systémom v minulosti  zachytil a objasnil viacero priestupkov a taktiež trestných činnov.
Zavedením kamerového systému sa nám podarilo znížiť počet priestupkov, ako aj trestných činov v meste Trnava. Miesta na umiestnenie kamerového systému boli vyberané podľa najväčšej migrácie obyvateľov v meste Trnava.
Obsluha kamerového systému je zabezpečená zaškolenými zdravotne ťažko postihnutými občanmi (ZPS), ktorých  prevádzka prebehla na základe spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave. Zamestnanci sa  striedajú v časových intervaloch pri obsluhe a obrazovkách kamerového systému a sledujú verejný poriadok v monitorovaných lokalitách.
Kamerové systémy využíva veľa mestských a obecných polícií – celkovo ide o viac ako 353 kamier na monitorovanie verejných priestranstiev.
Boli vytvorené chránené dielne na pracoviskách mestských polícií, kde zamestnávame cca 65 telesne postihnutých občanov.

  Kamerový systém – informácia

 
Chcete vedieť, čo je nové?