Mesto Trnava

Komunálny odpad

Spoločnosť spravujúca odpadové hospodárstvo pre mesto Trnava:

 

  Harmonogram výsypu malých smetných nádob

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?