Mesto Trnava

Kontakty SO pre IROP

Sídlo

Sprostredkovateľský orgán  pre IROP
Mesto Trnava
Trhová 3, 917 71 Trnava


Pracovisko SO pre IROP

Mestský úrad v Trnave
Trhová 3, 917 71 Trnava
e-mail: soirop@trnava.sk
Tel. 033 3236 152
Fax: 033 3236 400
www.trnava.sk


Zamestnanci

Ing. Martina Repčíková
vedúci manažér SO pre IROP
e-mail: martina.repcikova@trnava.sk
tel.: 033 3236 152

Ing. Janette Jamborová
manažér posudzovania projektov / projektových zámerov
email: janette.jamborova@trnava.sk
tel.: 033 3236 152

Mgr. Mária Beňová
materská dovolenka
e-mail: maria.benova@trnava.sk
tel.: 033 3236 152


Kontakt na Riadiaci orgán pre IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Račianska 153/A, 830 03 Bratislava
www.mpsr.sk

 
Chcete vedieť, čo je nové?