Mesto Trnava

Mapy

Na tomto mieste si môžete stiahnuť kompletnú a detailnú mapu mesta Trnavy.
Mapu vypracováva odbor územného rozvoja a koncepcií a je pravidelne aktualizovaná (aktuálne k 16. 11. 2016).
Mapa je v chránenom súbore PDF (5,9 MB). Dokument obsahuje zobrazovacie vrstvy (názvy ulíc, budov, popis atď.). Ak používate vyššie verzie programu Adobe Acrobat Reader môžete si jednotlivé vrstvy vypínať a zapínať - implicitne sú všetky vrstvy zobrazenia zapnuté.
Mapa je spracovaná v mierke 1:10 000 (pre tlač na formát A0).

Iné mapy:

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?