Mesto Trnava

ROK 2019

JANUÁR 2019

01. 01. 2019

Sviatok

02. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- návšteva bábätiek v pôrodnici - posledný narodený občan Trnavy v roku 2018
a prvý narodený občan Trnavy v roku 2019

03. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 01. 2019

- zahraničná pracovná cesta - ČR
- posledná rozlúčka s Jozefom Adamcom

07. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- rokovanie primátorov Združenia K8

08. 01. 2019

- pokračovanie rokovania primátorov Združenia K8

09. 01. 2019 - 18. 01. 2019

Dovolenka

21. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hlavatovič

22. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- novoročný pracovný obed Európskej investičnej banky s primátormi krajských miest
- pracovné stretnutie - p. Santus

23. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Giertl

24. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava
- pracovné stretnutie - p. Lászlo Ivan

25. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
- pracovné stretnutie - p. Olbert

29. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dvorecká

30. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie k projektu KAPACITY
- pracovné stretnutie - p. Hloben, p. Lukáčová
- pracovné stretnutie - ZOMOT
- pracovné stretnutie - p. Kohút, p. Grexa

31. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Slovenská agentúra životného prostredia - BA


FEBRUÁR 2019

01. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

04. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Lorincz

05. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Čábyová, p. Ďurková
- pracovné stretnutie - p. Gašparíková
- zasadnutie Mestskej rady

06. 02. 2019 - 07- 02. 2019

zahraničná pracovná cesta

08. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Mikulášiová, p. Fajkus

12. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 1. riadne zasadnutie - Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

13. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tlačová konferencia po 1. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- pracovné stretnutie - p. Herbort

14. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

15. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kasala

18. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Trenčín - rokovanie k parkovacej politike

22. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - rokovanie na Stavebnej fakulte STU Bratislava

25. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Jurík

26. 02. 2019

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Nagyová, Kabát

27. 02. 2019

- pracovné stretnutie so zamestnancami

28. 02. 2019

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Siekel


MAREC 2019

01. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Privara

04. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ferenczi
- prezentácia materiálov MZ

05. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - konferencia „V4 - Slovensko na ceste k Smart Cities“

06. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Celia Alvarez Rodriguez

07. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - pracovné stretnutie na Ministerstve vnútra SR

08. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kopták
- prijatie veľvyslankyne Írska
- 1. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

13. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Dozornej rady TAVOS, a.s.

14. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Facuna
- pracovné stretnutie - p. Holubčík
- pracovné stretnutie - p. Bulko

15. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami oddelenia cudzineckej polície PZ Trnava
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - pracovné stretnutie
na Protimonopolnom úrade SR

19. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie 1. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

20. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Trenčín - pracovné stretnutie na MsÚ k parkovacej politike
- pracovné stretnutie - p. Hrčková, p. Demčáková
- pracovné stretnutie - p. Gubrický

22. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Brocka

25. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie

26. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Tvrdoňová

27. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Grexa
- pracovný obed s veľvyslancom USA

28. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Žilina - účasť na konferencii ODPADY 2019

29. 03. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami


APRÍL 2019

01. 04. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na oslavách 74. výročia Oslobodenia mesta Trnavy
- tuzemská pracovná cesta - Nitra

02. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s pánom prezidentom Kiskom - Bratislava

03. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Rubintová
- pracovné rokovanie – "Ako ďalej s mestami na Slovensku?" - Trenčín

05. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- stretnutie s holandským veľvyslancom

09. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov Mestskej Rady a Mestského zastupiteľstva

10. - 11. 04. 2019
- zahraničná pracovná cesta - Praha

12. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Schlosser

15. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kvetanová

16. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - pracovné stretnutie - p. Krásny, p. Staňo - Bratislava
- prijatie - pani veľvyslankyňa Indonézskej republiky

17. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 04. 2019

- zahraničná pracovná cesta - Zlín - pracovné stretnutie - kongresové centrum

19. 04. 2019

- SVIATOK

22. 04. 2019

- SVIATOK

23. 04. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 2. riadne zasadnutie - Mestská rada mesta Trnava

24. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Machyniak
- obhajoba kandidatúry na Európske mesto športu 2020

25. 04. 2019

- zahraničná pracovná cesta - Viedeň - konferencia CIVINET

26. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Zvolen - Prezídium Únie miest Slovenska

29. 04. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Valného zhromaždenia STEFE

30. 04. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 2. riadne zasadnutie - Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava


MÁJ 2019

01. 05. 2019
Sviatok práce

02. 05. 2019

- tlačová konferencia po zasadnutí Mestského zastupiteľstva
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Rady seniorov
- pracovné stretnutie - zástupcovia spoločnosti Cora Geo
- pracovné stretnutie - p. Mistrík, p. Badal, p. Popík
- prijatie hokejistov - HK Gladiators Trnava

03. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Martinovič
- pracovné stretnutie - p. Benca, p. Gönci
- spomienková slávnosť - 100. výročie úmrtia M.R. Štefánika

06. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 05. 2019

SVIATOK

09. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Šimončič
- pracovné stretnutie - p. Galanský

10. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Valachová

13. 05. 2019 - 14. 05. 2019
- tuzemská pracovná cesta - zasadnutie primátorov krajských miest K8 v Košiciach

15. 05. 2019 - 17. 05. 2019
- zahraničná pracovná cesta - konferencia, Valné zhromaždenie FCC Slovensko, s.r.o. - Praha

20. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zahraničná pracovná cesta - Rakúsko, návšteva kúpaliska so zástupcami SKaŠZ

21. 05. 2019 - 24. 05. 2019
- zahraničná pracovná cesta - Nórsko, konferencia URBAN FUTURE

27. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 05. 2019

- zahraničná pracovná cesta - Brno - exkurzia spaľovne

29. 05. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kašický

30. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tlačová konferencia k organizácii Majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike - Bratislava

31. 05. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

 
Chcete vedieť, čo je nové?