Mesto Trnava

ROK 2019

JANUÁR 2019

01. 01. 2019

Sviatok

02. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- návšteva bábätiek v pôrodnici - posledný narodený občan Trnavy v roku 2018
a prvý narodený občan Trnavy v roku 2019

03. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 01. 2019

- zahraničná pracovná cesta - ČR
- posledná rozlúčka s Jozefom Adamcom

07. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- rokovanie primátorov Združenia K8

08. 01. 2019

- pokračovanie rokovania primátorov Združenia K8

09. 01. 2019 - 18. 01. 2019

Dovolenka

21. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hlavatovič

22. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- novoročný pracovný obed Európskej investičnej banky s primátormi krajských miest
- pracovné stretnutie - p. Santus

23. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Giertl

24. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava
- pracovné stretnutie - p. Lászlo Ivan

25. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
- pracovné stretnutie - p. Olbert

29. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dvorecká

30. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie k projektu KAPACITY
- pracovné stretnutie - p. Hloben, p. Lukáčová
- pracovné stretnutie - ZOMOT
- pracovné stretnutie - p. Kohút, p. Grexa

31. 01. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Slovenská agentúra životného prostredia - BA

FEBRUÁR 2019

01. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

04. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Lorincz

05. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Čábyová, p. Ďurková
- pracovné stretnutie - p. Gašparíková
- zasadnutie Mestskej rady

06. 02. 2019 - 07- 02. 2019

zahraničná pracovná cesta

08. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Mikulášiová, p. Fajkus

12. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 1. riadne zasadnutie - Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

13. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tlačová konferencia po 1. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- pracovné stretnutie - p. Herbort

14. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

15. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kasala

18. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Trenčín - rokovanie k parkovacej politike

22. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - rokovanie na Stavebnej fakulte STU Bratislava

25. 02. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Jurík

26. 02. 2019

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Nagyová, Kabát

27. 02. 2019

- pracovné stretnutie so zamestnancami

28. 02. 2019

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Siekel

 
Chcete vedieť, čo je nové?