Tradičný trnavský jarmok 2017

7. – 10. september 2017

Tradičný trnavský jarmok 2017 sa bude konať v dňoch 7. 9. 2017 – 10. 9. 2017 v lokalitách ulíc Dolné bašty (v úseku od okresného súdu až po múzeum), Paulínska, Dolnopotočná, Trojičné námestie, Hviezdoslavova, Hlavná, Trhová, Radlinského, Vajanského (parkovisko pri Katastrálnom úrade), Radlinského (parkovisko pri Bernolákovej bráne), Park Antona Bernoláka.
 

Informácie

 
Tlačivá

 
Mapy

 
Chcete vedieť, čo je nové?