Mesto Trnava

TT-Komfort

STEFE Trnava, s.r.o.   
Františkánska 16    
917 32 Trnava    
    
Recepcia - informácie: +421/33/32 36 522
Fax: +421/33/32 36 555
E-mail: info@stefetrnava.sk
Web: www.stefetrnava.sk

Stránkové hodiny
Pondelok    8:00 – 16:30
Utorok    8:00 – 12:00
Streda    8:00 – 16:30
Štvrtok    8:00 – 16:30
Piatok    8:00 – 12:00
Bez obedňajšej prestávky
    
Pokladničné hodiny    
Pondelok    8:00 – 14:30
Utorok    8:00 – 11:30
Streda    8:00 – 16:00
Štvrtok    8:00 – 14:30
Piatok    8:00 – 11:30
Obedňajšia prestávka je od 11:30 – 12:00   

Všetky ďalšie informácie získate na webovej stránke spoločnosti www.stefetrnava.sk.
Kontakty nájdete v centrálnom telefónnom zozname.

 
Chcete vedieť, čo je nové?