Mesto Trnava

Zoznam územných plánov zón

ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN - ROK 2019
Zadanie územného plánu zóny
Spracované: január 2019

ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN - ROK 2018
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 953/2018, dňa 11.9.2018
Účinnosť od 28.9.2018
Zadanie územného plánu zóny
Spracované: marec 2018

ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN - ROK 2007
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 58/2007, dňa 24.4.2007
Účinnosť od 10.5.2007
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?