Mesto Trnava

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie nájdete na egov.trnava.sk 

Na tejto stránke sa nachádza archív verejného obstarávania do 20.12.2016.

 

Profil verejného obstarávateľa

Mesto Trnava je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava

štatutárny orgán: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
IČO: 00313114
DIČ: SK2021175728

Verejné obstarávanie od 18. 4. 2016


Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013 do 17. 4. 2016


Archív verejného obstarávania [+]

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?