Mesto Trnava

Vianočné trhy 2018 - Advent v Trnave

Dátum konania

30. 11. 2018 – 22. 12. 2018


Uzávierka prihlášok

15. 10. 2018
 

Organizačné zabezpečenie

Výška účastníckeho poplatku

Všeobecné zásady

Prihláška na účasti na predaj

 
Chcete vedieť, čo je nové?