Mesto Trnava

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v meste Trnava 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7.00 do 22.00 h.

 
Chcete vedieť, čo je nové?