Mesto Trnava

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v meste Trnava 2017

 
Chcete vedieť, čo je nové?