Mesto Trnava

Výstroj

Označenie kruhové


Funkčné označenia MsP


Odznaky MsP


Ochranné pomôcky


Pracovný odev


Plášť do dažďa


Reflexná vesta


Ženy v letnom období

 

 

 

 

 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?