Mesto Trnava

Z denníka mestskej polície

16. 6. 2019 19.30 hod.

Na centrálu Mestskej polície sa dostavila pani, ktorá prišla nahlásiť škodu na majetku a to tým, že pravdepodobne v noci zo soboty na nedeľu prišlo k rozbitiu troch sklenených výplní na nástenke, ktorá sa nachádza na Trhovej ulici v Trnave. Hliadka vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam, ktorý odposlala na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.

16. 6. 2019 00.10 hod.

Hliadka bola stálou službou vyslaná na ulicu Hlavnú do prevádzky MIRAGE, kde mal neznámy muž poškodzovať dvere od WC. Po príchode hliadky na miesto zistili totožnosť muža, bola mu uložená bloková pokuta za priestupok voči majetku. Páchateľ sa dohodol s majiteľom prevádzky na uhradení škody.

15. 6. 2019 6.30 hod.

Telefonický oznam z Oddelenia urgentného príjmu v Trnave, že sa na ich chodbe nachádza had. Hádam neprišiel na ošetrenie urgentného príjmu s niečím vážnym, keďže ho  hliadka bez slov zobrala a vypustila do trávy.

14. 6. 2019 19.00 hod.

Na centrálu Mestskej polície telefonoval občan Trnavy, že na ulici Vladimíra Clementisa je už dlhšiu dobu naštartované motorové vozidlo a v ktorom sa nikto nenachádza. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa oznam zakladá na pravde, následne kontaktovala majiteľa vozidla, ktorý si prišiel auto vypnúť a riadne uzamknúť.

14. 6. 2019 07.30 hod.

Hliadka Mestskej polície pri zabezpečovaní prechodov na ulici Slnečná zistila, že na chodníku je poškodené dopravné značenie – Zákaz zastavenia B34. Dopravné značenie je naklonené na cestu a hrozí, že značenie spadne na vozovku. Hliadka polície vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam a vec e-mailom poslala na príslušné oddelenie Mestského úradu v Trnave .

13. 6. 2019 09.30 hod.

Tak ako každý rok, tak aj tento sa uskutočnil 28. ročník futbalového turnaja mestských polícií. Mestská polícia Trnava obsadila krásne druhé miesto. Prvú priečku Obsadila Straž miejska z partnerského poľského mesta Zabrze.


Krásne prvé miesto! Príslušníčky Mestskej polície mesta Trnava obhájili svoje prvenstvo hrania kolkov z minulého roku.


Všetkým zúčastneným GRATULUJEME a tešíme sa opäť o rok.

12. 6. 2019 21.45 hod.

Nákupné stredisko Tulipán a pred ním motorové vozidlo s otvorenými dverami. Hliadka Mestskej polície zistila majiteľa, ktorého kontaktovala a následne si prišiel motorové vozidlo uzamknúť.

12. 6. 2019 20.45 hod.

Mestskí policajti sa stali záchrancami mladej labuťky. Hliadka Mestskej polície bola privolaná k rybníkom v Kamennom mlyne, kde sa mala v jednom z rybníkov nachádzať uviaznutá labuť. Hliadka mláďa vyslobodila a vypustila ju naspäť k svojej mame. Mláďatko zranené nebolo. Akcia dopadla úspešne.

12. 6. 2019 19.30 hod.

Odvoz až domov. Muža, ktorý ležal pred lekárňou na ulici Kollárová hliadka Mestskej polície odviezla priamo domov.

12. 6. 2019 10.00 hod.

Centrálou Mestskej polície bola vyslaná hliadka na ulicu Seredskú v Modranke z dôvodu komunikačnej závady. Hliadka komunikačnú  závadu nafotila a príslušnú vec odposlala na Mestský úrad.

10. 6. 2019 10.17 hod.

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Jána Bottu, kde sa mali nachádzať rozhádzané smeti. Hliadka našla na mieste plastové vrecia s odpadom z rýchleho občerstvenia. Po prešetrení hliadka zistila odkiaľ smeti pochádzajú. Dozvedeli sa aj to, že upratovačky nosia smeti do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa na noc zamykajú, ale z dôvodu, že už mali problémy z obyvateľmi bez domova, dali miesto monitorovať kamerovým systémom. Celá udalosť bola postúpená na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.

10. 6. 2019 18.00 hod.

Predaj ovocného tovaru bez právoplatného rozhodnutia Mesta Trnava na ulici Piešťanskej. Aj takého priestupky sú kontrolované Mestskou políciou

10. 6. 2019 16.35 hod.

Telefonicky nahlásené zamestnankyňou Tabak – Press na ulici Hlavnej, že sa v ich predajni nachádza žena pod vplyvom alkoholu a leží tam na zemi. Po príchode hliadky na miesto príslušníci zistili, že žena nie je pod vplyvom alkoholu, ale javí známky kolapsu z prehriatia, bola dezorientovaná a komunikovala s hliadkou nezrozumiteľne. Hliadkou bola privolaná RZP a pani bola prevezená do FNsP v Trnave.

10. 6. 2019 01.30 hod.

Dňa 11. 6. 2019 o 01.30 hod. bol na  ulici Veternej nájdený mobilný telefón zn. SAMSUNG. Mobilný telefón sa nachádza na stálej službe Mestskej polície a čaká na svojho majiteľa.

8. 6. 2019 07.00 hod.

Od soboty vo výkone. Tím Mestskej polície posilnila nová kolegyňa, ktorá v stredu úspešne absolvovala odborné skúšky v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Prajeme jej úspešný štart v novej práci.

7. 6. 2019 15.20 hod.

Telefonický oznam, že na ulici Vajanského v Trnave sa roja včely. Mestskou políciou bol privolaný včelár, ktorý roj včiel odchytil.

5. 6. 2019 19.00 hod.

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na Vajanského ulicu a to z dôvodu zlomenej vetvy zo stromu. Hliadka vetvu preniesla na trávnatý pas, aby nezavadzala chodcom. Vec bola oznámená na Mestský Úrad na ďalšie doriešenie.   

4. 6. 2019 22.35 hod.

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na Coburgovú ulicu, kde niekto založil oheň. Oznam sa zakladal na pravde, na mieste horel veľký oheň, bolo cítiť spaľovanie umelých materiálov, čo sa neskôr potvrdilo. Nakoľko bola osoba maloletá, bude predvolaná na Okrsok Coburgová a to aj so zákonným zástupcom. Menovaný je podozrivý zo spáchania priestupku proti §46 Zák.372/90 Zb.v znení VZN 25 mesta Trnava o dodržiavaní čistoty a poriadku.

3. 6. 2019 8.58 hod.

Chceme sa podeliť o pochvalný mail, ktorý bol smerovaný našej kolegyni. Podľa slov spokojnej občianky Trnavy bola policajtka k jej dcérke veľmi milá, úžasná a vylepšila náladu nielen dcérke, ale aj mamičke a to svojim prístupom. Dievčatko odchádzalo zo stálej služby obdarované lízankou a čerešňami. Takáto milá pochvala poteší nejedného policajta, ktorý rád a ochotne pomôže.

3. 6. 2019 08.30 hod.

Hliadka Mestskej polície vykonávala asistenciu na Ulici Vladimíra Clementisa  v zelenom páse, kde pracovníci Mestského Úradu vypratávali neporiadok po osobách bez domova.

2. 6. 2019 11.05 hod.

Hliadka Mestskej polície pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti zistila, že na Kamennej ceste je poškodené dopravné značenie. Hliadka vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu a spísala úradný záznam, ktorý odposlala na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.


1. 6. 2019 13.15 hod.

Pri obchvate na Trstínskej ceste sa našiel yorkshire terrier. Hliadka mestskej polície ho previezla do Trnavského útulku.

31. 5. 2019 14.00 hod.

Hliadka vyslaná centrálou Mestskej polície na Halenársku ulicu, kde sa mal nachádzať poškodený spomaľovací prah. Hliadka na mieste zistila, že je vytiahnutý betónový blok, na ktorom je spomaľovací prah namontovaný. Hliadka k veci vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu a pred poškodené miesto položila prenosné dopravné značenie, aby sa predišlo zraneniu osôb alebo poškodeniu áut.

31. 5. 2019 1.35 hod.

Telefonický oznam od zamestnanca čerpacej stanice OMV, že sa im na toaletách zamkol zákazník, ktorý nereaguje. Vyslaná motohliadka na mieste zistila, že tam zákazník zaspal, ospalca sa im podarilo zobudiť, poučili ho a odišiel domov.

30. 5. 2019 11.35 hod.

Hliadka Mestskej polície pri svojej kontrole zistila, že v Parku Janka Kráľa sa nachádza rozbitá lavička. Hliadka vyhotovila fotodokumentáciu a vec oznámila príslušnému orgánu.


30. 5. 2019 00.20 hod.

Hliadka bola vyslaná stálou službou na ulicu Vladimíra Clementisa, kde mali v neskorých nočných hodinách búchať neznáme osoby na vchodové dvere Strediska sociálnej Starostlivosti. Po príchode hliadky na miesto zistili totožnosť osôb, ktoré ako dôvod dobíjania sa do strediska uviedli, že chceli ísť pozrieť mamu. Hliadka ich upozornila, že stredisko má svoje návštevné hodiny a aby prestali svojim konaním rušiť nočný kľud. Dvojica návštevníkov Stredisko opustia.

29. 5. 2019 21.43 hod.

Telefonický oznam od občana, že na križovatke ulíc Juraja Fándlyho a Komenského v Trnave prišlo k prepadnutiu vozovky. Motohliadka Mestskej polície po príchode na miesto zistila, že sa oznam zakladá na pravde a na prepadnuté miesto osadila dopravné značenie, aby predišli zraneniu. Hliadka vytvorila potrebnú fotodokumentáciu a spísala úradný záznam odstúpila na príslušný orgán.


29. 5. 2019 15.22 hod.

Bicykel, ktorý bol nájdený na Ulici sv. Cyrila a Metoda v Trnave našiel svojho majiteľa. Bicykel hliadka Mestskej polície previezla dňa 16. 5. 2019 na stálu službu, aby zabránila odcudzeniu a aby si tu počkal na svojho majiteľa.

 22. 5. 2019 12.30 hod.

Po vykonaní všetkých legislatívnych úkonov boli na základe Zákona o odpadoch odtiahnuté motorové vozidlá, ktoré spĺňali podmienky autovraku. Tieto vozidlá budú jeden rok umiestnené na ATOVRAKOVISKU s. r. o., Priemyselná 11 v Bernolákovo. Konkrétne išlo o motorové vozidlá:
1.    Mazda 323, nachádzajúca sa na Botanickej ulici č.3,
2.    Škoda Felícia, nachádzajúca sa na Botanickej ulici č. 21
3.    Opel Corsa, nachádzajúca sa na ulici Jarná č 28 - Modranka
4.    Škoda, nachádzajúca sa na ulici Bedřicha Smetanu č. 10

20. 5. 2019 09.00 hod.

Oddelenie prevencie absolvovalo školenie, ktoré bolo zameranie na Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Ide o poskytnutie poradenstva obeti trestného činu. V kontaktnej kancelárii je k dispozícií jeden koordinátor a dvaja asistenti, ktorí obeti poskytnú sociálne, psychologické a právne poradenstvo a pomôžu obeť nasmerovať správnym smerom. Cieľové skupiny, ktoré nájdu pomoc v informačnej kancelárii sú seniori, obete obchodovania s ľuďmi, obete extrémizmu, deti a mládež. Informačná kancelária sa nachádza v Trnave v budove Okresného úradu, Kollárová 8. Telefonický kontakt 033/55 64 709
Bližšie info http://www.trnava.sk/sk/aktualita/v-trnave-otvorili-informacnu-kancelariu-narodneho-projektu-zlepsenie-pristupu-obeti-trestnych-cinov-k-sluzbam-a-vytvorenie-kontaktnych-bodov-pre-obete

20. 5. 2019 07.00 hod.

Minulý týždeň príslušníci Mestskej polície úspešne absolvovali previerky telesnej spôsobilosti. Tento týždeň sme pre nich pripravili cvičné streľby, ktoré budú prebiehať na strelnici v Štrkoch. Cvičné streľby budú zamerané na zdokonalenie sa v príprave vyššieho levelu pre dynamickú streľbu.

19. 5. 2019 18.50 hod.

Telefonický oznam, že na ulici Štefánikovej v Trnave horí kontajner. Požiar bol hliadkou Mestskej polície uhasený.

16. 5. 2019 10.10 hod.

Bol nájdený voľne pustený pes rasy Sibírsky husky. Oznamovateľka psíka odovzdala do Trnavského útulku. Psík je čipovaný a volá sa NARA.

15. 5. 2019 14.30 hod.

Telefonicky nahlásené otvorené okno na motorovom vozidle. Hliadka po príchode na miesto zistila majiteľa vozidla, ktorého kontaktovala a ten si prišiel auto zabezpečiť.

14. 5. 2019 09.00 hod.

Hliadka Mestskej polície priniesla na stálu službu peňaženku čiernej farby, v ktorej sa nachádzali doklady totožnosti. Na základe týchto dokladov bola nájdená a vyrozumená majiteľka peňaženky.

13. 5. 2019 09.41 hod.

Hliadka Mestskej polície bola stálou službou vyslaná na ulicu Hollého v Trnave zdokumentovať komunikačnú závadu. Po príchode na miesto hliadka zistila, že dlažobné kocky, sú povytŕhané a môžu spôsobiť poškodenie motorového vozidla. Hliadka vytvorila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam a záznam bol odoslaný na príslušný odbor Mestského úradu.

13. 5. 2019 09.09 hod.

Hliadka pri vykonávaní kontrolnej pochôdzkovej činnosti zistila, že na  ulici Vajanského v Trnave, je poškodené zvisle dopravné značenie – Slepá ulica. Hliadka vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam a vec odstúpila na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.

13. 5. 2019 08.05. hod.

Špačinská cesta – prístrešok autobusovej zastávky – zapálená cigaretka. Táto trojkombinácia stála muža pokutu. Podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov sa dopustil priestupku, keďže je zakázané fajčiť v prostriedkoch hromadnej dopravy, priestoroch žel. staníc, čakárňach, prístreškoch, krytých nástupištiach a otvorených nástupištiach do vzdialenosti 4 m od plochy nástupíšť.

13. 5. 2019 06.45 hod.

Telefonicky nahlásené na stálu službu, že sa na ulici Hlbokej v Trnave zviezlo z parkovacieho miesta motorové vozidlo. Hliadka Mestskej polície auto odtlačila naspäť a auto riadne zabezpečila.