Mesto Trnava

Z denníka mestskej polície

15. 8. 2019 00.00 hod.

V noci z 15. na 16. augusta bol zamestnancom kamerového systému spozorovaný neznámy muž, ktorý liezol po nápise #TRNAVA na ulici Hlavnej. Hliadka po príchode na miesto zistila, že ide o skupinku turistov z Francúzka, ktorí si vo víre zábavy neuvedomili svoje konanie. Kolegovia Francúzom dohovorili a udalosť vyriešili napomenutím.

14. 8. 2019 19.20 hod.

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Cukrová z dôvodu, že sa po danej ulici pohybuje nákladné vozidlo, ktoré má poruchu. Pri kalvárii spozorovala hliadka nákladné vozidlo, ktorému sa iskrilo z návesu. Kolegovia vodiča zastavili, pretože jazdou poškodzoval vozovku a dopravné značenie. Vodič nákladného vozidla s hliadkou komunikoval malátne, motal sa a nevedel formulovať vety. Jeho komunikácia a správanie malo znaky ako po požití alkoholu alebo inej omamnej látky. Stálou službou bola privolaná hliadka PZ SR, ktorá vykonala dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. Vodič sa začal sťažovať na bolesti hlavy, ktoré pretrvávajú pár dní. Kolegovia privolali RZP, ktorá usúdila, že zdravotný stav vodiča si vyžaduje prevoz na urgentný príjem do FNsP v Trnave. Bol kontaktovaný zodpovedný  pracovník spoločnosti, pre ktorú vodič jazdil a po dohode s výjazdovým pracovníkom nehôd zabezpečil odstránenie nákladného vozidla. Vodičovi prajeme skoré uzdravenie.

13. 8. 2019 20.40 hod.

Našiel sa detský športový kočík. Na ulici Zelenečská 105 sa našiel detský športový kočík čiernej farby. Na stálu službu volal muž, ktorý uviedol, že sa pred ich vchodovom nachádza celý deň detský kočík a nikto oňho nemá záujem.  Hliadka si kočík prevzala a umiestnila ho na Mestskej polícii, Trhová 2, 917 71 Trnava.

13. 8. 2019 17.16 hod.

Telefonický oznam na stálu službu, že na ulici Juraja Slottu za nachádza v zemi hlboká diera a hrozí, že by sa mohol niekto zraniť. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa v zemi nachádza diera, ktorá je približne 1 meter široká a v prípade pádu do diery by mohlo prísť k zraneniu. Nakoľko sa v okolí diery nachádza zeleň, dieru nie je dostatočne vidieť, práve preto hliadka umiestnila stĺpiky a pásku, aby zabránila pádu do diery. Z miesta bol vyhotovený záznam, ktorý bol odoslaný na príslušný referát Mestského úradu k ďalšiemu doriešeniu.

10. 8. 2019 19.20 hod.

Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície k zranenému mužovi.  Na ulici Vladimíra Clementisa pri kruhovom objazde sa nachádzal ležiaci muž, ktorý mal poranenú hlavu a zranený chrbát. Ľudia, ktorí našli zraneného muža mu na pomoc privolali Mestskú políciu a RZP. Kolegovia medzitým zistili totožnosť zraneného muža a zotrvali na mieste až do príchodu RZP, ktorá mu poskytla potrebnú pomoc. RZP si zraneného muža prevzala do svojej starostlivosti a previezli ho do FNsP v Trnave. Kolektív Mestskej polície praje skoré uzdravenie.

10. 8. 2019 10:45 hod.

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Jeruzalemská, kde boli nájdené doklady. Hliadka doklady prevzala, zistila majiteľku a jej trvalý pobyt. Aj keď sa hliadke nepodarilo nájsť majiteľku na adrese, bol zistený jej kontakt a stálou službou bola majiteľka dokladov vyrozumená. Doklady si prišla  vyzdvihnúť na stálu službu Mestskej polície na Trhovú ulicu.

10. 8. 2019 00.13 hod.

Rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou. Na ulici Halenárska v Trnave v prevádzke Čajka dochádzalo k rušeniu nočného kľudu. Šetrením sa zistilo, že má prevádzka otvorené zadné dvere na terasu a boli otvorené okná, čím sa hluk a hudba z podniku šírila von. Po skontaktovaní hliadky s prevádzkarom podniku, mu bolo vysvetlené, že sa podľa Zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch dopustili priestupku proti verejnému poriadku a to tým, že rušili nočný kľud. Za tento priestupok bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatili, hudbu stíšili, zatvorili dvere a okná, aby viac nikoho nerušili.

8. 8. 2019 11.39 hod.

Výjazd k mužovi, ktorý mal ležať na ceste. Kolegovia boli stálou službou Mestskej polície vyslaní na ulicu Sladovnícku, kde sa mal na ceste nachádzať ležiaci muž. Po príchode na miesto hliadka zistila, že muž už neleží na zemi, ale na chodníku. Neznámy muž nemal pri sebe žiadne doklady, totožnosť muža hliadka zistila prostredníctvom stálej služby a chabých informácií, ktoré od neznámeho muža dostala. Muž nemal žiadne povrchové zranenia, ale bol značne pod vplyvom alkoholu, mal sklony k samopoškodzovaniu a chcel sa zabiť. Hliadka vyhodnotením všetkých možných následkov privolala RZP. Muž bol prevezený do FNsP v Trnave na psychiatrické oddelenie.

 

8. 8. 2019 8.20 hod.

Silné dažde polámali konáre na Kamennej ceste v Trnave. Hliadka pri svojej kontrole zistila, že pri zadnom vchode do cintorína, je odlomený konár zo stromu a zasahuje do cesty. Hliadka konár odtiahla na kraj cesty, spísala k udalosti úradný záznam, ktorý odposlala na Mestský úrad a ten zabezpečí odstránenie konárov.

8. 8. 2019 8.00 hod.

Hliadka Mestskej polície pri svojej kontrole zistila, že aj Pri kalvárii sú po dažďoch polámané konáre zo stromu. Konáre zasahovali do cesty,  preto hliadka konár posunu mimo cestu a spísala úradný záznam, ktorý odposlala ma príslušný referát Mestského úradu, ktorý sa postará o odstránenie konárov.

7. 8. 2019 03.20 hod.

Hliadka Mestskej polície odchytila na ulici Hospodárskej psíka, ktorý bol prevezený do Trnavského útulku a čaká tam na svojho pána. Psík bol rasy ratlík.

6. 8. 2019 13.00 hod.

Na stálu službu prišiel telefonický oznam, že sa sused na ulici Vajanského nemôže dostať do bytu. Hliadka Mestskej polície po príchode zistila, že vymknutý muž má v danom byte trvalý pobyt, ale stratil kľúče a nevie sa dostať domov. Hliadkou Mestskej polície bola privolaná firma SEZAM, ktorá byt otvorila a mužovi pomohla.

5. 8. 2019 13.30 hod.

Stála služba Mestskej polície dostala podnet od občana Trnavy, ktorý nás upozornil na to, že priamo na križovatke na ulici Hospodárska je vytečená nafta z motorového vozidla. Po príchode hliadky na miesto sa zistilo, že sa oznam zakladá na pravde a vozovka je znečistená od zastávky MHD až po križovatku. Stálou službou boli privolaná hliadka HaZZ TT, ktorá znečistenú vozovku posypala vapexom a  z vozovky nečistotu odstránila.

2. 8. 2019 13.30 hod.

Nehľadáte náhodou bicykel? Jeden sa nachádza na stálej službe Mestskej polície mesta Trnava, Trhová 2. Našiel sa v kríkoch na Vajanského ulici a tu čaká na svojho majiteľa.

1. 8. 2019 13.30 hod.

Šťastný koniec. Hliadka v tomto prípade pomohla štvorročnému stratenému chlapcovi. Telefonický oznam z kvetinárstva nachádzajúceho sa na Štefánikovej ulici v Trnave, že sa u nich nachádza malý chlapček, ktorý sa stratil. Chlapček bol statočný a s hliadkou krásne komunikoval, uviedol svoje meno a priezvisko, čím sa zistilo, že chlapec nemá trvalý pobyt v Trnave. Chlapec nevedel mená rodičov, bydlisko a ani dátum narodenia, nedalo sa ich teda vyhľadať ani v registri obyvateľov. Kým hliadka s chlapcom hľadala na chlapcom uvedenej adrese rodičov, skontaktovala stálu službu chlapcova sestra, ktorá ho čakala pri mestskej veži, kde ho hliadka priviezla a odovzdala sestre. Medzičasom na miesto dorazila aj mama malého chlapčeka.

1. 8. 2019 12:30 hod.

Hliadka Mestskej polície pri vykonávaní kontrolnej pochôdzkovej činnosti zistila prepadnutý chodník na ulici Štefánikovej. Bola vyhotovená potrebná fotodokumentácia, bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odstúpený na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.

29. 7. 2019 20.28 hod.

Spolupráca je veľmi dôležitá. Hliadka pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti na ulici Chovateľská v Trnave spozorovala neznámeho muža, ktorý chodí po lesíku. Nakoľko sa neznámy muž podobal na muža, na ktorého je vydaný zatykač, hliadka ho požiadala o predloženie dokladu totožnosti, kde sa zistilo, že sa naozaj jedná o hľadanú osobu. Hliadka ihneď skontaktovala PMJ Trnava, ktorá si muža prevzala.

28. 7. 2019 16.11 hod.

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná stálou službou preveriť oznámenie o mužovi, ktorý sedí na zemi a je zranený. Po príchode na miesto kolegovia zistili, že je muž naozaj zranený a sťažuje sa na bolesť v bedrovom kĺbe. Cez stálu službu bola privolaná RZP Trnava, ktorá zraneného muža za asistencie naložila do sanitky a bol prevezený na vyšetrenie do FNsP Trnava. Kolegovia prajú skoré uzdravenie.

28. 07. 2019 01.15 hod.

Rušenie nočného kľudu na ulici Štefániková – prevádzka Litovel. Hliadka po príchode na miesto počula hlasnú hudbu a veľký hluk, chcela upozorniť zamestnancov podniku na stíšenie hluku, ale prevádzka mala zamknuté vchodové dvere a aj napriek tomu,  že hliadku registrovali, nikto im dvere neotvoril. Hliadka vykonávala opätovnú kontrolu ešte o 02.25 hod. a zistila, že prevádzka je stále otvorená a plná zákazníkov, aj napriek tomu, že majú otváracie hodiny povolené len do 02.00 hod.. K veci spísala hliadka úradný záznam, ktorý odposlala na priestupkový referát, bude predvolaný zodpovedný vedúci podniku na doriešenie priestupku, ktorým porušil Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava.

28. 7. 2019 00.15 hod.

Iný podnik, rovnaký priestupok. Aj toto je práca hliadok Mestskej polície, ktoré v týchto letných mesiacoch musia riešiť hlučnejšie prevádzky. Po polnoci sme prijali oznam občana, ktorý sa sťažoval na prevádzku Blumen Cafe v areály firmy Tvorsad. Hliadka bola vyslaná na danú adresu a po príchode bolo počuť hlasnú reprodukovanú hudbu a vravu ľudí, ktorí sedeli na terase. Hliadka upozornila zamestnankyňu prevádzky, že sa dopúšťa priestupku voči Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Zamestnankyňa okamžite vypla hudbu a upozornila ľudí na ich hlasné správanie. Hliadka z miesta odišla a zamestnankyňu napomenula. O 01.00 hod. opätovné prijatie telefonického oznamu, že v prevádzke Blumen Cafe je hlučná hudba. Po príchode na miesto hliadka zistila, že sa daná skutočnosť zakladá na pravde. Po opätovnej komunikácii so zamestnankyňou prevádzky, jej bolo vysvetlené, že sa opakovane dopúšťa priestupku a hudbu treba ihneď vypnúť. Vec bola odovzdaná na priestupkový referát Mestskej polície na doriešenie priestupku nedodržania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava a neuposlúchnutia výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.

27. 7. 2019 16.10 hod.

Na podnet občana sa hliadka Mestskej polície presunula na ulicu Saleziánska, kde sa pri stojisku kontajnerov nachádzal vyhodený odpad (nábytok, postele, digestor,...). Keďže nebol hliadkou nájdený priestupca, bola vyhotovená potrebná fotodokumentácia a spísaný úradný záznam. Páchateľ sa dopustil priestupku tým, že uložil odpad na iné miesto než na miesto určené mestom [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch.                                                                                                               

27. 7. 2019 12.23 hod.

Prepadnutá cesta. Hliadka Mestskej polície bola vyslaná ku komunikačnej závade na ulicu J.G.Tajovského, kde malo prísť k prepadnutiu vozovky. Hliadka, zabezpečila miesto tak, aby neprišlo k žiadnemu zraneniu. Hliadkou bola vyhotovená potrebná fotodokumentácia a bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odposlaný na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.

27. 7. 2019 09.25 hod.

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná k Pomníku padlým v 1. svetovej vojne v Parku Antona Bernoláka, kde sa mal podľa oznamovateľa nachádzať spadnutý strom. Skutočnosť sa zakladala na pravde a strom bol spadnutý na pomníku. Hliadka vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu a udalosť nahlásila firme DeltaSpol, ktorá sa o spadnutý strom postarala.

27. 7. 2019 5.40 hod.

Hliadka našich kolegov pri vykonávaní kontrolnej činnosti na Hlavnej ulici v Trnave zistila poškodený kvetinový záhon. Kvety boli povytŕhané a porozhadzované po okolí. Z miesta bola hliadkou vyhotovená fotodokumentácia, bola kontaktovaná stála služba, ktorá skontrolovala záznam z kamerového systému, na ktorom bolo vidieť skupinu osôb, ktoré prechádzali záhonom kvetov. Bohužiaľ nebolo možné páchateľov identifikovať. Hliadka spísala k danej udalosti úradný záznam, ktorý odposlala na príslušný referát Mestského úradu Trnava, ktorý zjednal nápravu.

26. 7. 2019 21.35 hod.

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Štefánikovú, kde malo dochádzať k hlasitej hudobnej produkcii vo vonkajších priestoroch prevádzky Garden Pub. Po príchode hliadky na miesto zistili, že sa telefonický oznam zakladá na pravde. V exteriérovom sedení prevádzky hrala disko hubka za použitia aparatúry, čim sa dopustili podľa Všeobecne záväzného nariadenia priestupku a to tým, že na exteriérových sedeniach je zakázané používanie reprodukovanej hudby. Hliadka sa skontaktovala s prevádzkovateľom Pubu, ktorý uviedol, že z jeho pohľadu sa priestupku nedopúšťa. Hliadka Mestskej polície k tomuto priestupku spísala úradný záznam, ktorý odposlala na príslušný referát Mestského úradu k doriešeniu priestupku.   

24. 7. 2019 00.17 hod.

Centrálou Mestskej polície bola hliadka vyslaná na ulicu Trstínsku, konkrétne k City Parku, kde hliadku čakal oznamovateľ udalosti, ktorý našiel v bankomate VÚB banky zabudnuté peniaze. Peniaze boli hliadkou odovzdané do príslušnej banky.

22. 7. 2019 13.30 hod.

Mestská polícia musela v týchto dňoch asistovať pri veľmi vážnej udalosti, ktorá mohla dopadnúť aj tragicky.
V poobedňajších hodinách zazvonil na stálu službu telefón s prosbou o pomoc. Oznamovateľ udalosti uviedol, že pri zdravotnom stredisku na sídlisku Prednádražie je uzamknuté motorové vozidlo, v ktorom sa nachádza jeho dieťa. Po rýchlom príchode hliadky na miesto, sa dozvedeli, že auto za uzamklo nedopatrením a vo vnútri vozidla zostal jeho 5 mesačný synček. Hliadka Mestskej polície sa spolu s mužom snažili otvoriť auto cez kufor, čo sa im nedarilo. V tom prišla na miesto situáciou oboznámená posádka HaZZ, ktorá rozbila okno a k dieťatku sa dostala. Na miesto sa dostavila aj hliadka Policajného zboru a Záchranná služba, ktorá si dieťa prevzala do svojej lekárskej starostlivosti. Chvalabohu tento príbeh mal šťastný koniec a dieťa sa nachádzalo v aute, len chvíľku.

22. 7. 2019 09:30 hod.

Prevencia aj cez prázdniny. Kolegovia z Mestskej polície navštívili škôlku Naboso Opatrovanie Deti. Detičkám predstavili a priblížili prácu Mestského policajta, činnosť, ktorú vykonáva,deti si mohli vyskúšať aj nepriestrelnú vestu, prilbu, obušky a v neposlednom rade im ukázali auto a majáky, tie ich zaujali asi najviac zo všetkého. Na záver dostali detičky drobný darček.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2431992893741280&set=pcb.2431996393740930&type=3&theater

21. 7. 2019 22.17 hod.

Požiar v centre mesta. Hliadka Mestskej polície Trnava bola vyslaná k prevereniu oznámenia na požiar v centre mesta Trnava. Hliadka po príchode na ulicu Štefánikovú spozorovala, že zo strechy Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera – Trnavského je vidieť dym a je cítiť zápach. Stála služba po týchto informáciách kontaktovala HaZZ Trnava a následne s nimi hliadka spolupracovala a asistovala pri preverovaní či sa požiar nerozšíril na ďalšie strechy, ktoré sa nachádzali v blízkosti požiaru. Celá akcia bola ukončená o 00:20 hod. 

21. 7. 2019 14.15 hod.

Na ulici Veternej bol hliadkou Mestskej polície odchytený psík rasy buldoček. Psík voľne pobehoval po ulici a bol bez obojku a bez evidenčnej známky. Hliadka previezla psíka do Trnavského útulku, kde čaká na svojho pána.

21. 7. 2019 11.50 hod.

Aj takto sa vedia ľudia správať. Smutný pohľad na prírodu v Kamennom mlyne. Hliadka Mestskej polície bola stálou službou vyslaná do Kamenného mlyna k vyhodenému odpadu. Na niekoľkých miesta našla  hliadka rozbité sklá z aut, rôzne časti z áut a zatepľovací materiál. Z týchto miest bola vyhotovená potrebná dokumentácie a bol spísaný úradný záznam. Vec bola odposlaná na príslušný referát Mestského úradu na odstránenie.

20. 7. 2019 8.00 hod.

Cyklohliadky Mestskej polície oslavujú 4. narodeniny. Hliadky, ktoré používajú bicykle si nevedia vynachváliť tento nápad. Ako dôvod uvádzajú aj to, že sa rýchlejšie dostanú z bodu A do bodu B a dokonca si v práci aj zašportujú, keďže na bicykli prejdú nejeden kilometer. Bicykel Mestskej polície si vyskúšal aj primárot mesta Trnava JUDr. Peter Bročka, LL.M.

19. 7. 2019 14.35

Hliadka Mestskej polície bola na základe telefonického oznamu vyslaná  na ulicu Slovanskú, kde sa malo nachádzať vypadnuté mláďa dažďovníka. Mláďa bolo nohami zachytené o rybársky vlasec a to vo výške 3. poschodia.  Po nakontaktovaní oblastného ornitológa, ktorý nemal bohužiaľ vybavenie, bol stálou službou Mestskej polície kontaktovaný  HaZZ Trnava, ktorý dažďovníka zvesil. Vták bol prevezený na veterinárne ošetrenie a následne vypustený na ulici Slovanskej, tam kde bol nájdený.

18. 7. 2019 16.00 hod.

Hliadky Mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok v rámci konania sa futbalového zápasu medzi FC Spartak Trnava a FK Radnik Bijeljina. Hliadky sa zameriavali hlavne na výtržnosti, na drobné šarvátky, ktoré mohli nastať medzi fanúšikmi.

 

16. 7. 2019 13.32 hod.

Telefonický oznam na stálu službu Mestskej polície, že niekto na ulici Nerudová vynáša rozložený nábytok ku kontajnerovému stojisku. Hliadka Mestskej polície po príchode na miesto zistila, že udalosť sa zakladá na pravde. K hliadke po krátkom čase pristúpil pán, ktorý sa priznal, že tam nábytok odpratal, nakoľko sa sťahuje, ale je dohodnutý so spoločnosťou FCC Trnava na odprataní neporiadku. U muža bola zistená totožnosť, bol hliadkou poučený, že sa dopustil priestupku podľa VZN č. 462 mesta Trnava tým, že uložil odpad na iné miesto než na miesto určené mestom. Muža ďalej oboznámili s ďalším postupom doriešenia priestupku v prípade, že odpad nebude odstránený, tak ako hliadke prisľúbil.

16. 7. 2019 7.38 hod.

Na ulici Veternej v Trnave sa našlo mláďa dravého vtáka. Hliadka sa po príchode na miesto skontaktovala s oznamovateľom udalosti a zistilo sa, že ide o sokola lastovičiara. Sokol nemal viditeľné zranenia, ale nechcel lietať. Hliadkou bol sokol prevezený na stálu službu, kde si ho oblastný ornitológ prevzal, aby sa postaral o jeho bezpečnosť.

15. 7. 2019 16.00 hod.

Telefonicky oznam nášho kolegu, ktorý si pri obchôdzke mesta všimol, že pri železničnom nadjazde na ulici Andrea Žarnova je poškodený traktor s hydraulickou rukou a hydraulický olej vyteká na vozovku, čím znečisťuje vozovku a chodník. Po poučení hliadkou Mestskej polície bola zjednaná náprava, chodník a vozovka bola posypaná zmesou na absorbovanie oleja. Všetky nečistoty boli následne odstránené

15. 7. 2019 12.20 hod.

Stálou službou bola vyslaná motohliadka okrsku Linčianska na Coburgovu ulicu z dôvodu, že na danej ulici rozoberá občan motorové vozidlo. Občan bol poučený, že motorové vozidlo nemôže rozoberať na verejnom priestranstve, lebo sa dopúšťa priestupku podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava. Občan uviedol, že motorové vozidlo do

 
Chcete vedieť, čo je nové?