Mesto Trnava

Základné umelecké školy a CVČ

Základné umelecké školy a CVČ


Základná umelecká škola, Mozartova ulica 10, 917 08 Trnava
riaditeľka: Mgr. Beáta Balgavá
tel.: 033/ 32 36 690 – 692
web: www.zus-trnava.sk
e-mail: info@zusmo.trnava.sk

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského, Štefánikova ulica 2, 917 01 Trnava
riaditeľ: PaedDr. Gabriel Kalapoš
tel.: 033/ 32 36 670 – 679
web: www.zustrnavskeho.edupage.org
e-mail: info@zusmst.trnava.sk

Centrum voľného času Kalokagatia, Strelecká 1, 917 01 Trnava
riaditeľ: Mgr. Andrej Havlík
tel.: 033/ 32 36 694 – 697
web: www.cvc.trnava.sk
e-mail: info@cvc.trnava.sk

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?