Záznamy zo stretnutí pracovnej skupiny - seniori

Záznamy zo stretnutí pracovnej skupiny  (5. november 2018)

Prezenčná listina (5. november 2018)

 Záznamy zo stretnutí pracovnej skupiny (6. apríla 2018)

 Prezenčná listina (6. apríla 2018)

 Záznamy zo stretnutí pracovnej skupiny (3. apríla 2017)

 Prezenčná listina (3. apríla 2017)

 Záznamy zo stretnutí pracovnej skupiny (19. októbra 2017)

 Prezenčná listina (19. októbra 2017)

 
Chcete vedieť, čo je nové?