Mesto Trnava

Zimná údržba komunikácií

Rozsah rajónu STEFE Trnava s.r.o.:

  • 76 km miestnych komunikácií
  • 110 km chodníkov a vnútroblokových komunikácií
  • 83 500 m2 parkovísk a námestí

 

Rozsah rajónu FCC Trnava s.r.o.:

  • 46 km miestnych komunikácií
  • 8,5 km - hlavné komunikácie ulica Trstínska, Hospodárska, Dohnányho, Sladovnícka, Hlboká, Rybníkova, Bučianska, Špačinská
  • 21 km chodníkov a vnútroblokových komunikácií
  • 32 000 m2 parkovísk a námestí

 

Hlavné pešie koridory:

   Družba
   Vodáreň, Hliny, Zátvor
   Linčianska
   Prednádražie

 

   Operačný plán zimnej údržby na zimnú sezónu 2016-2017

 
Chcete vedieť, čo je nové?