Mesto Trnava

Čistenie komunikácií

Rozsah rajónu STEFE Trnava s.r.o.:

  • 76 km miestnych komunikácií
  • 110 km chodníkov a vnútroblokových komunikácií
  • 83 500 m2 parkovísk a námestí

 

Rozsah rajónu FCC Trnava s.r.o.:

  • 46 km miestnych komunikácií
  • 8,5 km - hlavné komunikácie ulica Trstínska, Hospodárska, Dohnányho, Sladovnícka, Hlboká, Rybníkova, Bučianska, Špačinská
  • 21 km chodníkov a vnútroblokových komunikácií
  • 32 000 m2 parkovísk a námestí

 

Operačný plán zimnej údržby na sezónu 2017 - 2018

 

Zabezpečenie spravodajskej služby: 

•    STEFE Trnava s. r. o., Fratiškánska 16, počas zimnej služby nepretržitý dispečing 
Marek Jelenek: 0915/ 917 900, p. Daniel Laczo: 0917/924 695

•    FCC Trnava, s. r. o. Priemyselná 5, počas zimnej údržby nepretržitá služba
tel. č.:  0911/914 077, 0911/665 087
v pracovných dňoch  od 6.00 h do 14.30 h vedúca strediska Ing. Lucia Jakubčíková: 0903/ 909 332,  033/ 53 47 131


 

Orientačné mapy chodníkov

Družba

Vodáreň, Hliny, Zátvor, Špačinská

Linčianska

PrednádražieRozdelenie rajónov

 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?