Mesto Trnava

Zmeny Územného plánu mesta Trnava - rok 2017

NÁVRH ZMENY ÚPN 03/2017                                                                       Začiatok stránky
Lokalita F – Zrušenie návrhu ekoduktu na Južnom obchvate I/61
Lokalita H – Obytná zóna Pri Orešianskej ceste
Lokalita J – Zmena trasovania komunikácií na Zátvore II

Spracované: september 2017
 
Textová časť - Zmena ÚPN 03/2017
A. Textová časť
Grafická časť - Zmena ÚPN 03/2017
Vymedzenie lokality Zmeny ÚPN 03/2017
 
Grafická časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita F
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
 
Grafická časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita H
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.04. (návrh) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.05. (stav) Výkres technického vybavenia - energetika a spoje
B.05. (návrh) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
B.07. (návrh) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
Záväzná časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita H
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja
 
Grafická časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita J
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.04. (návrh) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.05. (stav) Výkres technického vybavenia - energetika a spoje
B.05. (návrh) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
B.07. (návrh) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
Záväzná časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita J
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja

NÁVRH ZMENY ÚPN 02/2017                                                                       Začiatok stránky
Lokalita C - Zmena a doplnenie regulatívov vymedzeného bloku
na Ružindolskej ulici

Spracované: jún 2017
 
Textová časť - Zmena ÚPN 02/2017
A. Textová časť
Grafická časť - Zmena ÚPN 02/2017
Vymedzenie lokality Zmeny ÚPN 02/2017
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.05. (stav) Výkres technického vybavenia - energetika a spoje
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
Záväzná časť - Zmena ÚPN 02/2017
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja

NÁVRH ZMENY ÚPN 01/2017                                                                       Začiatok stránky
Lokalita A - Športová hala na Ulici Kubinu v areáli ZŠ
Lokalita B - Komerčno-podnikateľský areál na Bratislavskej ceste

Spracované: marec 2017
 
Textová časť - Zmena ÚPN 01/2017
A. Textová časť
Grafická časť - Zmena ÚPN 01/2017
Vymedzenie lokality Zmeny ÚPN 01/2017
        Lokalita A
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.04. (návrh) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.05. (stav) Výkres technického vybavenia - energetika a spoje
B.05. (návrh) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
B.07. (návrh) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
        Lokalita B
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.04. (návrh) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.05. (stav) Výkres technického vybavenia - energetika a spoje
B.05. (návrh) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
B.07. (návrh) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
Záväzná časť - Zmena ÚPN 01/2017
        Lokalita A
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja
        Lokalita B
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja

 

 

 

 

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?