Občan

Mgr. Sylvia Balážová

E-mail: sylvia.balazova@trnava.sk
Telefón: 32 36 171
Pozícia: referát bytový
Odbor: Odbor sociálny
Chcete vedieť, čo je nové?