Občan

Kontakty

 
 
 
ivana.vidova@trnava.sk
32 36 302, 0905 377 623
 
Jozefína Virágová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Mgr. Petra Vráblová
Odbor sociálny
Kancelária zdravé mesto
 
ottavio.vrbovsky@trnava.sk
32 36 133, 0918 631 062
 
Mgr. Lea Vretenárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, riaditeľka
32 36 881
 
Mgr. art. Juraj Vrobel
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, zástupca riaditeľa ZUŠ
 
Ivana Vrždáková

ZŠ s MŠ Spartakovská, vedúca ŠJ (MŠ V jame 3)
32 36 777
 
Bibiana Woziwodská
Odbor organizačný a vnútornej správy
referát hospodárskej správy a dodávateľských vzťahov
 
Mgr. Ľubica Zemková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, zástupca pre primárne vzdelávanie
32 36 885
 
Ing. Miroslava Zrebná
Odbor dopravy a komunálnych služieb
vedúca úseku dopravy a cestného hospodárstva
miroslava.zrebna@trnava.sk
32 36 110, 0905 972 019
 
Mgr. Roman Zsolnai
Odbor stavebný a životného prostredia
referát štátneho stavebného dohľadu
 
Dagmar Zvolenská
ZŠ s MŠ
vedúca ŠJ (ZŠ s MŠ Atómová)
32 36 781, 784
 
Mgr. Veronika Žilková
Odbor sociálny
terénny sociálny pracovník
veronika.zilkova@trnava.sk
32 36 281, 0905 137 594
 
Mgr. Michal Žitňanský
Odbor právny a majetkový
referát majetkoprávny a legislatívy
 
Ing. Katarína Žitníková
Odbor ekonomický
referát financ. prenesených a orig. kompetencií
katarina.zitnikova@trnava.sk
momentálne na MD
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?