Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Veronika Žilková
Odbor sociálny
terénny sociálny pracovník
veronika.zilkova@trnava.sk
32 36 281, 0905 137 594
 
Mgr. Jana Žišková
Odbor sociálny
Komunitné plánovanie a rozvoj
 
Mgr. Michal Žitňanský
Odbor právny a majetkový
referát majetkoprávny a legislatívy
 
Ing. Katarína Žitníková
Odbor ekonomický
referát financ. prenesených a orig. kompetencií
katarina.zitnikova@trnava.sk
momentálne na MD
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?