Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Beáta Balgavá
ZUŠ
riaditeľka ZUŠ Mozartova
 
Katarína Jedličková
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, ekonómka
 
PaedDr. Gabriel Kalapoš
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, riaditeľ
 
Vladimír Kobza
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, informátor
32 36 673
 
Daša Kosorínová
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, vedúca PK dychové nástroje
32 36 681
 
Mgr. Adriana Miškolciová
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, PAM
 
Mgr. Nina Miškolciová
ZUŠ
finančná účtovníčka ZUŠ
32 36 672
 
32 36 687
 
Mgr. Mária Reiffersová
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, zástupca riaditeľa ZUŠ
 
Mária Smažáková
ZUŠ
vedúca PK gitara
32 36 688
 
PaedDr. Alžbeta Ševečková
ZUŠ
vedúca PK Sláčiky
32 36 678
 
Marek Tokoš , DiS. art.
ZUŠ
vedúci PK spev a hlasová výchova
32 36 686
 
32 36 677
 
Mgr. art. Juraj Vrobel
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, zástupca riaditeľa ZUŠ
 
Chcete vedieť, čo je nové?