Návštevník

  BESEDA S PRVÝM SLOVENSKÝM KOZMONAUTOM

  Iné

  Beseda s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom
  16. apríla od 10.00 do 12.00 h

  MTF STU, T-pavilón, J. Bottu 2781/25 v Trnave

   

  16.4.2019 10:00

   
  Chcete vedieť, čo je nové?