Návštevník

    BESEDA S PRVÝM SLOVENSKÝM KOZMONAUTOM

    Iné

    Beseda s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom
    16. apríla od 10.00 do 12.00 h

    MTF STU, T-pavilón, J. Bottu 2781/25 v Trnave

     

    16.4.2019 10:00

     
    Chcete vedieť, čo je nové?