Návštevník

  DÁ SA DOSTAŤ Z DROG?

  Iné

  Organizácia Menora organizuje večer, na ktorom budú vyliečení bývalí narkomani otvorene hovoriť o svojom živote pred liečbou,o liečbe a o osobnej skúsenosti, že sa z drogovej závilosti dá dostať a je možné začať žiť iný život. 

  Večer o ceste z drogovej závislosti sa uskutoční v sobotu 22. apríla 2017 o 17.00 hod. v hoteli IMPIQ.

  Vstup na podujatie je voľný, večer je určený pre širokú verejnosť.

  22.4.2017 17:00

   
  Chcete vedieť, čo je nové?