Návštevník

  PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA

  Seminár / Workshop

  PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA

  Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava pozývajú na 24. ročník odborného pamiatkového seminára

  7. decembra od 13.00 h na radnici, Hlavná 1

  13.00 h prezentácia účastníkov

  13.15 h Bývalý záhradný pavilón na Streleckej ulici v Trnave
  PhDr. Mária Smoláková, CSc., výskumníčka v oblasti architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu

  13.45 h Problematika mariánskych stĺpov v Trnave a nové poznatky o zaniknutom súsoší Immaculaty na Univerzitnom námestí
  Mgr. art. Peter Šimon – RESTART, združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok; Mgr. Ingrid Babiková, PhD., Krajský pamiatkový úrad Trnava

  14.15 h Archeologický a architektonicko-historický výskum Dolnej brány v Trnave
  Ing. Miroslav Matejka – výskumník v oblasti architektonicko-historického výskumu; doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasickej archeológie

  14.45 h Nový poklad stredovekých mincí z okolia Trnavy
  PhDr. Ján Hunka, CSc., Archeologický ústav SAV, Nitra

  15.05 h Prestávka

  16.05 h Unikátne zastropenie lode Kostola sv. Martina v Hrnčiarovciach nad Parnou v období ranej gotiky
  Mgr. Daniela Zacharová, PhD., Pamiatkový úrad SR, Pro Monumenta Trnava

  16.35 h Kostol sv. Martina v Banke – výsledky archeologického a architektonicko-historického výskumu
  RNDr. Mgr. Marián Samuel, Archeologický ústav SAV, Nitra; Mgr. Michaela Haviarová, PhD., výskumníčka v oblasti architektonicko-historického výskumu

  17.10 h Zaniknuté fortifikácie leopoldovskej pevnosti
  Mgr. Peter Grznár, Krajský pamiatkový úrad Trnava

  17.40 h Tri najstaršie fázy reformovaného kostola v Šamoríne
  doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU Bratislava; Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD., Ing. arch. Barbora Vachová, PhD. – architekti

  18.10 Diskusia, ukončenie seminára

  7.12.2017 13:00

   
  Chcete vedieť, čo je nové?