Návštevník

  PREDADVENTNÝ KONCERT

  Koncert

  v sobotu  24. novembra o 18.00 h v Kostole Najsvätejšej Trojice v Modranke.

  Rok 2018 je rokom významných dejinných výročí. Už v prvý deň nového letopočtu oslávilo Slovensko 25. výročie svojho vzniku ako suverénneho štátu. V jesenných mesiacoch sme si pripomínali aj 100. výročie založenia prvej ČSR, 50. výročie Pražskej jari, uctili sme si padlých v prvej svetovej vojne či 30. výročie sviečkovej manifestácie za náboženskú slobodu a demokraciu.

  Osmičkový rok však nie je len o historických dátumoch , popri nich sú dôležité aj  vzťahy,  ktoré sa dokazujú a prehlbujú  práve na spoločnom prežívaní kultúry , kde je mnohokrát najhlavnejším spojením hudba. Mnohé z týchto udalostí na Slovensku boli prepojené na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.

  Jedným  z regionálnych podujatí bol aj koncert ART MUSIC ORCHESTRA Hommage á Eva Kostolányiová  v Modranke, ktorý mal veľký úspech a pozitívny ohlas u občanov miestnej časti Modranka a významne obohatil kultúrny život v obci. Októbrový koncert bol venovaný taktiež stému výročiu prvej ČSR.

  S príchodom zimy významné výročné oslavy už pomaly doznievajú. S blížiacim sa vianočným obdobím už obraciame pozornosť na svoje rodiny , snažíme sa zvoľniť tempo a tešíme sa na prípravu najkrajších sviatkov v roku.  No nadšenci a milovníci kultúry a umenia vo svojej snahe pozdvihnúť spoločenský život Modranky nepoľavujú a ponúkajú  prežitie slávnostnej a tajuplnej atmosféry prichádzajúceho adventného obdobia  v podaní Trnavského komorného orchestra. 

  Budete mať možnosť vidieť a počuť Komorné zoskupenie nadregionálneho významu  pod vedením umeleckej vedúcej Alžbety Ševečkovej. Vystúpia špičkoví sólisti a svoj  priestor dostanú aj noví začínajúci umelci.

  Koncert sa bude konať v sobotu  24. novembra o 18.00 h v Modranke v Kostole Najsvätejšej Trojice. V úlohe sólistov sa predstavia vynikajúci Marek Pobuda a v premiérovej spolupráci s TKO mladá talentovaná Anna Slížová.

  Organizátormi podujatia sú Mesto Trnava, OZ Športový a kultúrny klub PATRIA a OZ Priatelia kultúry a umenia v Modranke - PKU.

  Vstupné je dobrovoľné.

  24.11.2018 18:00

   
  Chcete vedieť, čo je nové?