Návštevník

  PSYCHOLOGICKÉ VEČERY s Filozofickou fakultou TU

  Iné

  PSYCHOLOGICKÉ VEČERY s Filozofickou fakultou TU

  v aule 1A1 FF TU na Hornopotočnej 23

  4. októbra o 17.00 h AKO ZAOBCHÁDZAŤ S MOCOU
  Prednáša PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD.

  11. októbra o 17.00 h VYCHOVAŤ DIEŤA JE UMENIE. ALEBO ZÁŽITOK?
  Prednáša Mgr. Mária Kozelková, PhD.

  18. októbra o 17.00 h AUTIZMUS A POHĽAD NAŠEJ SPOLOČNOSTI
  Klinicko-psychologicko-spoločenský pohľad na problém autizmu
  Prednáša PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

  25. októbra o 17.00 h OBEŤ TRESTNÉHO ČINU Z PSYCHOLOGICKÉHO UHLA POHĽADU
  Prednáša Mgr. Iveta Schusterová, PhD. :

  Pripravila Katedra psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Mestom Trnavou
  Vstup na prednášky je voľný

  4.10.2018 17:00 - 25.10.2018 17:00

   
  Chcete vedieť, čo je nové?