Návštevník

  PUTOVANIE PANNY MÁRIE TRNAVSKEJ

  Iné

  25. mája o 15.00 h v refektári františkánskeho kláštora

  PUTOVANIE PANNY MÁRIE TRNAVSKEJ

  Prednášku Libora Gottfrieda o najvernejších kópiách obrazu Panny Márie Trnavskej na rôznych miestach Slovenska i v Maďarsku doplní hudobné vystúpenie gitarového septeta ZUŠ M. Sch. Trnavského Les Étoiles pod vedením Márie Smažákovej, nebude chýbať ani výstava kópií obrazu a originálov archívnych dokumentov. Pre záujemcov je na záver pripravená komentovaná prehliadka františkánskych krýpt.

  Organizátori: Štátny archív v Trnave, Rehoľa menších bratov – františkánov v Trnave, Naše MesTTo, o.z. a komunita Visit.trnava

  25.5.2019 15:00

   
  Chcete vedieť, čo je nové?