Návštevník

  RAZ KÚPIŠ, DVAKRÁT OBDARUJEŠ

  Iné

  1. – 21. decembra od 10.00 do 18.00 h v charitatívnom stánku na Hlavnej ulici pred radnicou

  RAZ KÚPIŠ, DVAKRÁT OBDARUJEŠ

  Predaj vlastnoručných výrobkov členov organizácií, občianskych združení a škôl. Výťažok poslúži na podporu ich činnosti.

  sobota 1. 12.: OZ Čarovný prútik

  nedeľa 2. 12.: Centrum Koburgovo

  pondelok 3. 12.: Centrum pomoci pre rodinu

  utorok 4. 12.: SPOSA-T

  streda  5. 12.: Stacionár Náš dom

  štvrtok 6. 12.: Klub zručných žien

  piatok  7. 12.: Klub zručných žien

  sobota 8. 12.: Spojená škola

  nedeľa 9. 12.: Detský domov

  pondelok 10. 12.: Trnavská charita

  utorok 11. 12.: DSS Zavar

  streda  12. 12.: DSS Zavar

  štvrtok 13. 12.: OZ Čarovný prútik

  piatok  14. 12.: Comitas - Iskierka

  sobota 15. 12.: Trnavská charita

  nedeľa 16. 12.: Centrum včasnej intervencie

  pondelok 17. 12.: Cesta domov

  utorok 18. 12.: OZ Nezábudka

  streda  19. 12.: OZ Nezábudka

  štvrtok 20. 12.: SPŠ

  piatok  21. 12.: 1. slovenská spoločnosť na pomoc deťom v náhradnej starostlivosti

  1.12.2018 - 21.12.2018

   
  Chcete vedieť, čo je nové?