Návštevník

  TRADIČNÉ RODINNÉ ZVYKOSLOVIE V TRNAVE A OKOLÍ

  Iné

  19. marca o 19.00 h v Malom Berlíne

  TRADIČNÉ RODINNÉ ZVYKOSLOVIE V TRNAVE A OKOLÍ

  Etnologička Katarína Nádaská nám porozpráva, aké racionálne aj magické prípravy sa robili pri pôrode dieťaťa v domácom prostredí, akú úlohu zohrávala pôrodná babica, či smel byť muž pri pôrode svojho dieťaťa a mnoho iného, čo sprevádzalo ľudí od narodenia až po hrob

  19.3.2019 19:00

   
  Chcete vedieť, čo je nové?