Návštevník

  TRNAVSKÉ DNI

  Iné

  13.– 16. septembra

  TRNAVSKÉ DNI

  Láska – Pokoj – Porozumenie
  Tradičné stretnutie významných trnavských rodákov a osobností spojených s Trnavou

  14. september – piatok

   10.00 h na radnici SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE HOSTÍ

   11.00 h v Arcibiskupskom gymnáziu na Ulici Jána Hollého
  PREHLIADKA OBNOVENEJ BUDOVY GYMNÁZIA

  16.30 h v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika
  VÝROČNÁ SCHÔDZA KLUBU PRIATEĽOV TRNAVY

  17.00 h v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika
  PANTEÓN MALÉHO RÍMA
  Rozhovor s Mons. Imrichom Tóthom (Francúzsko), autoromknihyŽivého ma nedostanete(spomienky pátra Františka Revesa)
  Hudobná hostka večera: Jana Andevska
  Moderujú: Peter Horváth a Pavol Tomašovič
  Vstup voľný

   18.30 h NÁDVORIE, PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRY
  Prehliadka novovzniknutého kultúrneho centra v historickom centre Trnavy

  15. september – sobota

   9.00 h PO DVESTO ROKOCH PRI DOLNEJ BRÁNE
  Dolná brána mestského opevnenia, ktorá bola pred dvomi storočiami zbúraná, sa v náznakovej rekonštrukcii opäť stáva súčasťou mesta. Stretnutie spojené s odborným výkladom Ing. arch. Milana Horáka, poradcu primátora pre správu Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava

   18.00 h v Divadle Jána Palárika GALAPROGRAM
  Kabaretný program známych slovenských a trnavských umelcov spojený s rozhovormi s hosťami Trnavských dní
  Účinkuje swingový orchester FATS JAZZ BAND
  Réžia a scenár: Peter Cagala a Kamil Žiška

  Sprievodné podujatia

   13. septembra o 19.00 h (miesto bude upresnené)
  SLÁVNOSTNÝ KONCERT pri príležitosti780. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave, 180. výročia založenia Rímskokatolíckehocirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša, 185. výročia založenia hudobného spolku v Trnave a 60. výročia úmrtia Mikuláša Schneidera Trnavského
  Účinkujú: Divadelný súbor pri ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského
  Rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave
  Vstup je voľný

  15. septembra o 23.00 h NOC VO VÄZENÍ NA RADNICI
  Nočná prehliadka stredovekého sídla trnavskej samosprávy s väzením v západnom krídle radnice

  16. septembra o 9.00 h v Bazilike sv. Mikuláša
  Mikuláš Schneider Trnavský: SLOVENSKÁ OMŠA
  Účinkuje Rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave

   

  13.9.2018 - 16.9.2018

   
  Chcete vedieť, čo je nové?