Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
2.3.2017 9:02
 

Informácia pre stavebníkov a projektantov. Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie, ktorú vydáva odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave je samostatné tlačivo.

 
Chcete vedieť, čo je nové?